RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 04.01.2023
Prima / Comunicate de presă / Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna mai 2022
Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna mai 2022
10.06.2022
Versiune tipar

Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna mai 20221

Inflația lunară

Biroul Naţional de Statistică informează că, preţurile medii de consum în luna mai 2022 faţă de luna aprilie 2022 au crescut cu 2,04% (informativ: în luna mai 2021 faţă de aprilie 2021 acestea au înregistrat o creștere de 0,48%). Creșterea preţurilor medii de consum a fost determinată de majorarea preţurilor la produsele alimentare cu 2,50%, la mărfurile nealimentare cu 2,48% și la serviciile prestate populației cu 0,75% (Tabelul 1).

În luna mai faţă de aprilie curent, creșteri mai accentuate au fost marcate la următoarele produse alimentare: ulei vegetal – 9,6%2, fructe proaspete – cu 5,4% (în special: la citrice – cu 10,6%, fructe exotice – cu 8,4%), carne, preparate, conserve din carne și pâine din făină de grâu – cu câte 2,8%, zahăr – cu 2,3%, lapte şi produse lactate – cu cca 1,0%.

Totodată, în perioada de raport au fost înregistrate reduceri de preţ la: legume – în medie cu 2,7% (inclusiv la: castraveți cu 18,2%, tomate – cu 10,5% și ciuperci proaspete – cu 3,8%), pomușoare – cu 5,4%, ouă – cu 0,2%.

La mărfurile nealimentare, în luna mai față de aprilie 2022 au fost înregistrate creșteri mai semnificative de preț la: combustibili și carburanți – cu 4,7% (inclusiv la benzină – cu 7,9%, motorină – cu 2,2%), materiale de construcție pentru întreținerea și repararea locuinței – cu 2,8%.

La serviciile prestate populaţiei, în luna mai 2022 faţă de luna aprilie 2022 au fost înregistrate creșteri mai accentuate a prețurilor (tarifelor) la serviciile de alimentație publică – cu 3,1%.

Inflația de la începutul anului

Prețurile medii de consum în luna mai 2022 comparativ cu luna decembrie 2021 (de la începutul anului curent) au crescut cu 17,57%, inclusiv la produse alimentare cu 20,81%, mărfuri nealimentare cu 12,26% și servicii prestate populaţiei cu 20,77% (Tabelul 1).

Inflația anuală

Prețurile medii de consum în luna mai 2022 comparativ cu luna mai 2021 (în ultimele 12 luni) au crescut cu 29,05%, inclusiv la produse alimentare cu 32,50%, mărfuri nealimentare cu 21,45% și servicii prestate populaţiei cu 35,27% (Tabelul 1, Figurile 1 și 4).

Tabelul 1. Rata inflaţiei în luna mai 20223

Mărfuri şi servicii

Coeficientul de ponderare
(în decimile)4

Mai 2022, în % faţă de:

Mai 2022 față de aprilie
2022: gradul de influență  (+/-) asupra IPC, %

aprilie
 2022

decembrie
2021

mai
2021

Total

10 000

2,04

17,57

29,05

2,04

  Produse alimentare

3 634

2,50

20,81

32,50

0,91

Pâine

194

2,81

15,82

29,34

0,05

Legume5

377

-2,66

53,27

77,16

-0,10

Fructe6

274

5,37

25,61

22,45

0,15

Carne, preparate şi conserve din carne

752

2,80

15,85

25,49

0,21

Lapte şi produse lactate

463

0,98

11,15

24,40

0,05

Zahăr

51

2,29

14,32

24,00

0,01

Ouă

53

-0,19

-3,41

55,59

0,00

Ulei vegetal

49

9,61

21,86

27,78

0,05

  Mărfuri nealimentare

3 785

2,48

12,26

21,45

0,94

Confecții

447

1,77

4,92

15,52

0,08

Încălțăminte

245

2,37

5,62

16,08

0,06

Medicamente

336

0,63

5,18

9,05

0,02

Combustibili și carburanți7

577

4,71

37,05

52,67

0,27

Materiale de construcţie

135

2,78

16,54

37,52

0,04

  Servicii

2 581

0,75

20,77

35,27

0,19

Servicii comunal-locative

860

0,06

40,08

70,09

0,01

-    apă potabilă şi canalizare

103

0,00

0,00

0,00

0,00

-    energie electrică

328

0,00

34,86

34,86

0,00

-    gaze naturale prin reţea8

185

0,00

80,07

227,16

0,00

-    încălzire centralizată8

97

0,00

54,11

92,03

0,00

Transportul de pasageri

275

0,25

27,70

35,24

0,01

Alimentaţia publică

320

3,10

14,40

24,65

0,10

Datele tabelului în format .xlsx

Dinamica lunară și anuală a Indicilor Preţurilor de Consum (IPC) este prezentată în Figura 1.

Datele graficului în format .xlsx

Expunerea grafică a IPC lunari, pe grupe majore, înregistrați în perioada mai 2021 – mai 2022, calculați față de luna respectivă a anului precedent este prezentată în Figura 2.

  

Datele privind IPC pentru mărfuri și servicii, la nivel de diviziuni, în corespundere cu clasificatorul internațional COICOP9, sunt prezentate în Tabelul 2.

Tabelul 2. IPC în mai 2022, pe diviziuni de mărfuri și servicii, conform clasificatorului COICOP 10

Diviziunea

Denumirea

Coeficientul de ponderare (în decimile)

Mai 2022, în % faţă de:

Mai 2022 față de aprilie 2022:
gradul de
influență (+/-) asupra IPC, %

aprilie
2022

decembrie 2021

mai 2021

 

Total IPC

10000

102,04

117,57

129,05

2,04

01

Produse alimentare și băuturi nealcoolice

3492

102,52

121,34

133,35

0,88

02

Băuturi alcoolice și tutun

330

101,95

109,53

112,74

0,06

03

Îmbrăcăminte și încălțăminte

888

101,82

104,88

114,74

0,16

04

Locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili

1255

101,05

134,61

163,44

0,13

05

Articole de mobilier, echipamente de uz casnic și întreținerea curentă a locuinței

792

101,63

110,10

119,99

0,13

06

Sănătate

614

100,49

104,92

110,38

0,03

07

Transport

986

104,01

128,00

134,06

0,40

08

Telecomunicație11

501

100,28

103,59

106,63

0,01

09

Recreere și cultură

288

101,57

108,87

116,34

0,05

10

Educație

111

100,50

107,84

110,28

0,01

11

Restaurante și hoteluri

329

103,06

114,44

124,71

0,10

12

Diverse produse și servicii

413

102,03

107,65

120,59

0,08

Datele tabelului în format .xlsx

Indicii parțiali

Indicii parțiali, calculați prin excluderea din IPC a anumitor componente, sunt prezentați în Tabelul 3.

Tabelul 3. Indicii parţiali12 ai prețurilor de consum în mai 2022

Denumirea indicatorilor

Mai 2022, în % faţă de:

 aprilie
2022

decembrie 2021

mai
2021

Total IPC

102,04

117,57

129,05

Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili și carburanți, produse şi servicii cu preţuri reglementate

102,01

109,00

117,18

Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi

101,78

115,75

127,06

Total IPC, exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate

102,41

115,91

126,06

Total IPC,,exclusiv combustibili și carburanți

101,88

116,44

127,68

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi

102,50

120,81

132,50

Indicele preţurilor la produse şi servicii reglementate

100,19

125,39

143,67

Indicele preţurilor la combustibili și carburanți

104,71

137,05

152,67

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi, combustibili și carburanți, produse şi servicii cu preţuri reglementate

102,06

123,80

137,80

Datele tabelului în format .xlsx

IPC în profil teritorial

Datele privind IPC în profil teritorial pentru lunile ianuarie-mai 2022 față de luna precedentă și luna corespunzătoare a anului precedent sunt prezentate în Tabelul 4.

Tabelul 4. IPC lunari, în ianuarie-mai 2022, pe regiuni statistice

Luna

În % faţă de luna precedentă

În % faţă de luna corespunzătoare a anului precedent

Total IPC

Nord

Centru

Sud

Chişinău

Total IPC

Nord

Centru

Sud

Chişinău

Ianuarie

102,77

102,84

102,76

103,21

102,58

116,56

117,50

116,48

118,99

115,22

Februarie

102,07

101,62

102,16

101,98

102,32

118,52

118,97

118,37

121,11

117,48

Martie

104,06

104,33

104,57

104,09

103,55

122,16

122,99

122,64

124,79

120,46

Aprilie

105,56

105,10

104,89

106,71

105,90

127,07

127,36

126,77

131,08

125,75

Mai

102,04

102,23

101,77

102,24

102,04

129,05

129,46

128,31

132,96

127,97

Datele tabelului în format .xlsx

Comparații internaționale privind inflația lunară

Datele disponibile13 privind rata lunară a inflației - pentru luna mai a.c. în unele țări din regiune sunt prezentate în Figura 3 (vedeți de asemenea Anexa 3).

Datele tabelului în format .xlsx

Astfel, inflația în luna mai față de luna aprilie a.c. în Republica Moldova (2,0%) a fost sub nivelul inflației înregistrate în Letonia (4,0%), Turcia (3,0%), Ucraina (2,7%) și Lituania (2,3%), la nivelul inflației înregistrate în Slovenia (2,0%), totodată depășind nivelul inflației marcate în alte țări analizate: Estonia (1,9%), Polonia și Ungaria (1,7%), Austria (1,1%), Portugalia (1,0%), Italia, Germania, Spania, Belgia, Franța – sub 1 la sută.

 

Anexe:

Note:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.
2 După creșterea prețurilor la uleiul vegetal în prima jumătate a lunii mai a.c., în a două jumătate a lunii au fost înregistrate reduceri de prețuri.
3 Tabelul 1 include informația privind rata inflației pe 3 grupe majore de mărfuri și servicii, precum și pe unele grupe reprezentative, agregate conform clasificării naționale utilizate pentru calcularea IPC:

  • grupa majoră ”Produse alimentare” include produse de morărit și panificație, carne, preparate și conserve din carne, pește și conserve din pește, lapte și produse lactate, ouă, grasimi, fructe proaspete, alte frucete și conserve, legume, cartofi, dulciuri și mirodenii, băuturi nealcoolice, băuturi alcoolice.
  • grupa majoră ”Mărfuri nealimentare” include țigări, țesături, confecții, tricotaj, încălțăminte, mobilă, mijloace de transport și piese auto, ediții tipărite, combustibili și carburanți, alte mărfuri.
  • grupa majoră ”Servicii” include educație și învățământ, servicii comunal-locative, alimentație publică, sănătate, servicii de reparare auto, servicii de transport, alte servicii.

Informație comparativă privind rata inflaţiei în mai 2021 si mai 2022 este prezentată în Tabelul A1 din anexă.
4 În conformitate cu Metodologia de calcul a Indicelui Prețurilor de Consum, coeficienţii de ponderare se calculează în baza structurii cheltuielilor băneşti ale populaţiei, conform datelor cercetării bugetelor gospodăriilor casnice (CBGC), ajustaţi la consumul final al gospodăriilor populaţiei conform calculelor Conturilor Naţionale (ved. metadatele de referinţă). Conform modificărilor operate în metodologia sus menționată prin ordinul BNS nr. 53 din 31 decembrie 2021, pentru calcularea IPC în anul 2022 vor fi menținute ponderile de cheltuieli care au fost utilizate pentru elaborarea IPC în anul 2021 (bazate pe ponderile de cheltuieli din anul 2019). Ținând cont de impactul pandemiei Covid 19 asupra situației social-economice din țară în anul 2020, ponderile de cheltuieli din acest an nu pot fi considerate reprezentative.
5 Poziția „legume” (în Tabelul1) include legume proaspete, congelate, boboase în stadiul de maturitate biologică, conserve și subproduse din legume și nu include cartofi.
6 Poziția „fructe” (în Tabelul1) include struguri, alte fructe proaspete și nu include: fructe și pomușoare congelate, uscate, nuci, miezuri de fructe și semințe comestibile.
7 Poziția „combustibili și carburanți” (în Tabelul1) include gaze lichefiate, combustibili solizi (cărbune de pământ, lemne, brichete, peleți, etc.), motorină, benzină, alte tipuri de combustibili pentru vehicule particulare, lubrifianți.
8 Conform metodologiei de calcul a IPC, la calcularea IPC pentru noiembrie 2021- martie 2022 s-a ținut cont de compensarea diferenței de preț acordate de către Guvern în perioada rece a anului.
9 COICOP - Clasificarea Consumului Individual pe Destinații (Classification of Individual Consumption According to Purpose - COICOP). Secțiunea A ”Cheltuielile de consum individual pe destinații” (diviziunile 1-12) începând cu ianuarie 2021 a fost armonizată la nivelul categoriei (5 cifre) cu Clasificarea Europeană a Consumului Individual pe Destinații (ECOICOP 2013).
10 Tabelul 2 include informația privind coeficienții de ponderare și IPC pe 12 diviziuni COICOP: Informație mai detaliată privind IPC, pe clase de mărfuri și servicii COICOP, este prezentată în anexă (ved. Tabelul A2) la comunicatul de presă.
11 Diviziunea „Telecomunicație” (în Tabelul 2), pe lângă serviciile de telecomunicații, include și echipamentele de telefonie.
12 Calcularea indicilor parţiali se elaborează în conformitate cu Metodologia privind calculul indicelui inflației de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică nr. 117-07-2203/43 din 30 decembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare.
13 Sursa datelor referitor la rata inflației în alte state - https://tradingeconomics.com/country-list/inflation-rate?continent=europe;

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile, privind IPC în unele state:

Baza de date Eurostat:

Baza de date OECD:

Comitetul pentru Statistică al CSI (CISSTAT):

Persoană de contact:
Todică Elizaveta
şef al direcţiei statistica preţurilor de consum
tel.067 770 834

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
4079 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2023 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran