RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 04.01.2023
Prima / Consiliul Național pentru Statistică
Consiliul Național pentru Statistică
Versiune tipar
 

Consiliul Național pentru Statistică este instituit şi funcţionează în conformitate cu Legea cu privire la statistica oficială şi Hotărîrea Guvernului cu privire la Consiliul Național pentru Statistică.

Consiliul Național pentru Statistică este un organ consultativ în domeniul statisticii, creat pe lîngă Guvern în scopul dezvoltării strategice și al promovării statisticii oficiale. 

Consiliul este format din 11 membri dintre care trei reprezentanți ai autorității centrale în domeniul statisticii, un reprezentant al mediului academic, un reprezentant al Băncii Naționale a Moldovei, patru reprezentanți ai organelor de specialitate ale administrației publice centrale care produc statistici oficiale, un reprezentant al patronatelor și un reprezentant al societății civile din domeniul statisticii.

Consiliul are următoarele atribuţii de bază

 • formulează recomandări privind dezvoltarea şi perfecționarea sistemului statistic naţional în scopul creşterii gradului de satisfacere a cerinţelor utilizatorilor;
 • avizează proiectul strategiei de dezvoltare a sistemului statistic naţional şi proiectele programelor de lucrări statistice;
 • stabilește direcțiile strategice cu privire la dezvoltarea statisticii oficiale şi creează condiţii necesare pentru reflectarea în programele statistice a celor mai importante solicitări şi cerinţe ale utilizatorilor;
 • monitorizează realizarea programelor statistice şi activitatea de planificare strategică;
 • evaluează respectarea principiilor statisticii oficiale şi consultă pe marginea problemelor constatate;
 • promovează concepte, metode, modele, tehnici și instrumente avansate pentru activitatea statistică prin care se asigură calitatea informațiilor statistice furnizate pe plan național și internațional;
 • semnalează disfuncționalitățile din cadrul sistemului statistic național și formulează recomandări pentru prevenirea și corectarea acestora;
 • propune măsuri pentru respectarea reglementărilor stabilite în Legea nr.93 din 26 mai 2017 cu privire la statistica oficială referitor la caracterul confidențial al informației statistice; 
 • contribuie la soluționarea problemelor ce țin de accesul la date administrative; 
 • adoptă decizii cu caracter consultativ privind organizarea, dezvoltarea și promovarea statisticii oficiale. 

Consiliul este condus de președinte, reprezentat de directorul general al Biroului Naţional de Statistică și se întrunește semestrial în ședințe ordinare şi, după caz, la iniţiativa președintelui sau a majorității simple a membrilor. 

Componenţa nominală a Consiliului Național pentru Statistică

 • Cara Oleg director general al Biroului Național de Statistică, președinte al Consiliului
 • Gumene Ion secretar de stat al Ministerului Finanțelor, vicepreședinte al Consiliului
 • Mardare Ana secretar de stat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
 • Gantea Lilia secretar general al Ministerului Sănătății
 • Iordanov Iordanca-Rodica secretar de stat al Ministerului Mediului
 • Mocanu Iurie director general adjunct al Biroului Național de Statistică
 • Șchendra Constantin  viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei
 • Pârțachi Ion reprezentant al Academiei de Studii Economice a Moldovei
 • Cerescu Leonid președinte al Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova
 • Fală Alexandru reprezentant al Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”
 • Condurari Feodora reprezentant al Biroului Național de Statistică, secretar al Consiliului

 

Rapoarte de activitate ale Consiliului

 
Noutăți
01.07.2022
Mai multe subiecte privind activitatea statistică au fost discutate în cadrul ședinței Consiliului Național pentru Statistică
Consiliul Național pentru Statistică, s-a întrunit la data de 30 iunie în prima ședință din anul curent, în cadrul căreia au fost examinate mai multe subiecte din competența sa care vizează, în principal, dezvoltarea strategică și promovarea statisticii oficiale.
29.11.2021
Ședința Consiliului Național pentru Statistică privind examinarea proiectului Programului de lucrări statistice pentru anul 2022
La data de 26 noiembrie a avut loc cea de-a 3-a ședință din acest an a Consiliului Național pentru Statistică (CNS), membrii căruia sunt reprezentanți ai Biroului Național de Statistică, Băncii Naționale a Moldovei, mediului academic, organelor de specialitate ale administrației publice centrale, patronatelor și societății civile.
28.06.2021
Strategia de Dezvoltare a Sistemului Statistic Național, examinată în ședința Consiliului Național pentru Statistică
La data de 24 iunie, Consiliul Național pentru Statistică (CNS) a fost convocat în cea de-a 2-a ședință din anul curent. Evenimentul, desfășurat în regim online, a fost prezidat de către Oleg Cara, director general al Biroului Național de Statistică, președinte al CNS.
25.03.2021
Activitatea statistică, examinată în ședința Consiliului Național pentru Statistică
Astăzi, 25 martie 2021, a avut loc prima ședință din acest an a Consiliului Național pentru Statistică, în cadrul căreia au fost examinate rapoartele cu privire la realizarea Programului de Lucrări Statistice pentru anul 2020 și a Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Statistic Național pentru anii 2016-2020.
01.12.2020
Ședința Consiliului Național pentru Statistică a fost convocată la BNS
Ieri, 30 noiembrie, a fost convocată cea de-a 2-a ședință din anul curent a Consiliului Național pentru Statistică (CNS), creat prin Hotărârea Guvernului nr.244 din 21.03.2018. Evenimentul online a fost prezidat de către dl Oleg Cara, Director general al Biroului Național de Statistică, care este și președinte al CNS.
28.03.2019
Ședința Consiliului Național pentru Statistică a fost astăzi convocată la BNS
Astăzi, 28 martie curent, Consiliul Național pentru Statistică s-a convocat în prima sa ședință în noua componență conform Hotărîrii Guvernului cu privire la Consiliul Național pentru Statistică aprobată în anul 2018. Ședința a fost prezidată de către directorul general al Biroului Național de Statistică care este și președintele Consiliului, dl Vitalie Valcov.
16.10.2020
Ședința Consiliului Național pentru Statistică convocată la BNS
Ieri, 15 octombrie, Consiliul Național pentru Statistică, creat prin Hotărârea Guvernului nr.244 din 21.03.2018 cu privire la CNS, s-a convocat în prima sa ședință din anul curent. În cadrul ședinței au fost abordate câteva subiecte prioritare ce țin de realizările și provocările privind dezvoltarea Sistemului Statistic Național, și anume: Cu privire la realizarea Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Statistic Național 2016-2020 și Activitatea BNS în condițiile pandemiei Covid-19.
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
4439 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2023 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran