RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 04.01.2023
Prima /
Finanţe
Versiune tipar
 

Bugetul public naţional reprezintă totalitatea veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală.

Veniturile bugetului public naţional se formează din impozite, taxe, granturi și alte încasări specificate de legislaţia în vigoare.

Cheltuielile bugetului public naţional sunt determinate de alocațiile prevăzute de legea bugetară anuală destinate satisfacerii necesităţilor societăţii pentru acoperirea cheltuielilor social-culturale şi de cercetări ştiinţifice, întreţinerea aparatului de stat, acoperirea necesităţilor militare, achitarea datoriei de stat, acordarea de subvenţii, dezvoltarea sectorului economic etc.

Deficitul bugetar reprezintă depăşirea cheltuielilor asupra veniturilor.

Excedentul bugetar reprezintă depăşirea veniturilor asupra cheltuielilor.

Agregatele monetare reprezintă volumele şi structura masei monetare destinate studierii circulației ba-nilor cu scopul reglementării acesteia. Masa monetară constă din agregatele monetare M0, M1, M2, M3.

М0 = banii în numerar emişi în circulaţie de către Banca  Națională  a Moldovei (BNM),  exclusiv numerarul în casele băncilor şi casa BNM.
М1 = М0 + depozitele la vedere în monedă naţională.
М2 = М1 + depozitele la termen în monedă naţională.
М3 = М2 + depozitele în valută străină.

Profitul (pierderile) până la impozitare reflectă rezultatul financiar al întreprinderii, obţinut din toate activităţile.

Profitul net – rezultatul financiar obţinut de întreprindere în cursul perioadei de gestiune, după impozitare.

Creanţele constituie o parte a activelor care trebuie achitate întreprinderii de către alte persoane fizice şi juridice la un termen anumit.

Datoriile reprezintă surse de finanţare din afară, puse la dispoziţia întreprinderii de către furnizori, terţi etc., care trebuie achitate la un termen anumit, stabilit conform contractului şi altor acte normative. În componenţa datoriilor se includ datoriile financiare, comerciale, calculate.

Datorii financiare – datoriile aferente capitalului  atras (credite bancare şi împrumuturi primite de întreprindere de la persoane fizice şi juridice).

Datorii comerciale – datoriile rezultate din operaţiunile comerciale (datorii faţă de furnizori şi antreprenori privind materia primă, mărfurile şi mijloacele fixe primite, precum şi pentru serviciile prestate).

Datorii calculate – datorii faţă de alte persoane fizi-ce şi juridice (faţă de personalul întreprinderii, organele asigurărilor sociale, buget, diverşi creditori).

Criteriile de raportare la sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii sunt determinate conform Legii Republicii Moldova nr. 179 din 21 iulie 2016 “Cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii”:

a) număr mediu anual de salariaţi (numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune) de pâ-nă la 250, și

b) realizează o cifră anuală de afaceri (venituri din vânzări) de până la 50 de milioane de lei sau deţin active totale (active imobilizate și active circulante) de până la 50 de milioane de lei.

Lichiditatea – disponibilitate de active suficiente pentru a face față obligațiilor de plată, când acestea ajung la scadență.      

Rata lichidităţii este un  indicator de lichiditate al întreprinderii, care reflectă gradul de acoperire a obligaţiilor de plată pe termen scurt cu active circulante.

Rentabilitatea constituie o forma sintetică de exprimare a eficientei economice, care reflectă capacitatea unei firme de a obţine din activitatea pe care o desfăşoară un profit sau un beneficiu. Rentabilitatea se măsoară prin raportul dintre rezultatele (un indicator de profit (brut, net, etc.) şi mijloacele (resursele sau capitalurile) utilizate pentru obţinerea lor.

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
4900 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2023 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran