RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 03.08.2023
Prima / Comunicate de presă / Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna decembrie 2021 și în anul 2021
Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna decembrie 2021 și în anul 2021
11.01.2022
Versiune tipar

Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova
în luna decembrie 2021 și în anul 20211

Biroul Naţional de Statistică informează că, prețurile medii de consum în luna decembrie 2021 comparativ cu luna decembrie 2020 (în ultimele 12 luni) au crescut cu 13,94%, inclusiv la produse alimentare cu 17,46%, mărfuri nealimentare cu 12,06% și servicii prestate populaţiei cu 11,59% (Tabelul 1).

Preţurile medii de consum în luna decembrie 2021 faţă de luna noiembrie 2021 au crescut cu 1,66% (informativ: în luna decembrie 2020 faţă de noiembrie 2020 acestea au înregistrat o creștere de 0,32%). Creșterea preţurilor medii de consum a fost determinată de majorarea preţurilor la produsele alimentare cu 2,22%, la mărfurile nealimentare cu 1,07% și la serviciile prestate populației cu 1,72%.

În luna decembrie 2021, faţă de luna noiembrie 2021, au crescut preţurile în particular la următoarele produse alimentare: struguri proaspeți – cu 10,1%, carne de vită – 4,9%, pâine din făină de grâu – cu 4,5%, ouă de găină – cu 4,3%, biscuiți și turte dulci – cu 3,4%, cartofi – cu 2,6%, legume – cu 2,5% (inclusiv la varză – cu 13,1%, ceapă uscată – cu 7,8%, ciuperci proaspete – cu 5,7%, legume rădăcinoase – cu 5,3%, usturoi – cu 3,7%), lapte şi produse lactate – cu 2,5% (inclusiv la lapte semidegresat și lapte integral – cu 5,2% și, respectiv, cu 2,3%, brânză de vaci – cu 3,1%, smântână şi frişcă – cu 2,4%, produse din lapte acru – cu 1,5%), zahăr – cu 2,4%, orez, paste, tăiței, pesmeți și covrigi, pâine de secară şi alte tipuri de pâine, ciocolată, bomboane de ciocolată și alte produse din cacao, cafea naturală și cafea solubilă, unt, pește proaspăt, carne de porc, de pasăre, sare, maioneză,  muştar, oţet – până la 2%.

Totodată, în perioada de raport au fost înregistrate reduceri de preţ la: citrice – cu 6,6%,  castraveți – cu 5,4%, tomate – cu 4,1%, fructe exotice – cu 2,7%.

Dacă ne referim la mărfurile nealimentare, în luna decembrie 2021 față de noiembrie 2021, au fost înregistrate creșteri mai semnificative de preț la: cărbune de pământ – cu 7,2%, plante și flori –  6,7%, lemne pentru foc – cu 5,3%, mobilă și echipamente de uz casnic – cu 2,2%, materiale pentru întreținerea și repararea locuinței – cu 1,8%, cizme, pantofi și alte tipuri de încălţăminte – 1,7%, articole de îmbrăcăminte și aparate de uz casnic de capacitate mare, electrice și neelectrice – cu câte 1,5%.

Concomitent, în luna decembrie 2021 în comparație cu noiembrie 2021 au fost înregistrate unele reduceri de preț la motorină – cu 6,5%, benzină – cu 4,7%, gaz lichefiat, ambalat în butelii – cu 2,6%.

Pentru serviciile prestate populaţiei, în luna decembrie 2021 faţă de luna noiembrie 2021, au fost înregistrate creșteri de preț la cursurile de instruire pentru obținerea permisului de conducere – cu 29,6%, serviciile de reparare a mobilei și a articolelor de mobilier – cu 9,2%, serviciile transportului de pasageri cu taxiul – cu 6,6%, serviciile de alimentație publică – cu 2,8%.

Tabelul 1. Rata inflaţiei în luna decembrie 20212

Mărfuri şi servicii

Coeficientul de ponderare
(în decimile)3

Decembrie 2021, în % faţă de:

Decembrie 2021 față de noiembrie

Rata medie anuală a inflaţiei4 în 2021, în % față de 2020

noiembrie
2021

decembrie
 2020

2021: gradul de influență  (+/-) asupra IPC, %

Total

10 000

1,66

13,94

1,66

5,11

  Produse alimentare

3 634,29

2,22

17,46

0,81

6,96

Pâine

194

4,55

14,24

0,09

5,73

Legume5

377

2,48

43,84

0,09

11,17

Fructe6

274

3,87

8,22

0,11

-1,62

Carne, preparate şi conserve din carne

752

1,42

13,48

0,11

5,87

Lapte şi produse lactate

463

2,50

13,39

0,12

6,36

Zahăr

51

2,36

11,58

0,01

5,01

Ouă

53

4,33

22,49

0,02

19,64

Ulei vegetal

49

0,65

33,50

0,00

40,20

  Mărfuri nealimentare

3 784,65

1,07

12,06

0,41

5,95

Confecții

447

1,51

10,72

0,07

3,71

Încălțăminte

245

1,66

10,50

0,04

3,76

Medicamente

336

0,63

4,82

0,02

3,14

Combustibili și carburanți7

577

-1,18

29,32

-0,07

15,60

Materiale de construcţie

135

1,79

24,26

0,02

12,05

  Servicii

2 581,06

1,72

11,59

0,44

1,28

Servicii comunal-locative8

860

1,18

18,19

0,10

-2,82

-          apă potabilă şi canalizare

103

0,00

0,00

0,00

0,00

-          energie electrică

328

0,00

-7,85

0,00

-11,90

-          gaze naturale prin reţea

185

0,60

81,68

0,01

1,68

-          încălzire centralizată

97

4,96

24,60

0,05

3,61

Transportul de pasageri

275

4,59

6,69

0,13

2,48

Alimentaţia publică

320

2,82

9,74

0,09

3,85

Tabelul 1 în format Excel

Datele privind Indicii Prețurilor de Consum (IPC) pentru mărfuri și servicii, la nivel de diviziuni, în corespundere cu clasificatorul internațional COICOP9, sunt prezentate în Tabelul 210.

Tabelul 2. Indicii Preţurilor de Consum în decembrie 2021, pe diviziuni de mărfuri și servicii, conform clasificatorului COICOP

Diviziunea

Denumirea

Decembrie 2021, în % faţă de:

noiembrie
2021

decembrie 2020

 

Total IPC

101,66

113,94

01

Produse alimentare și băuturi nealcoolice

102,26

117,94

02

Băuturi alcoolice, tutun și droguri

100,65

106,50

03

Îmbrăcăminte și încălțăminte

101,55

110,09

04

Locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili

101,84

121,12

05

Articole de mobilier, echipamente de uz casnic și întreținerea curentă a locuinței

101,54

110,23

06

Sănătate

100,95

106,12

07

Transport

100,80

113,85

08

Telecomunicație11

100,27

102,96

09

Recreere și cultură

101,18

110,42

10

Educație

100,11

102,07

11

Restaurante și hoteluri

102,97

109,63

12

Diverse produse și servicii

101,71

112,80

Tabelul 2  în format Excel

Indicii parțiali, calculați prin excluderea din IPC a anumitor componente, sunt prezentați în Tabelul 3.

Tabelul 3. Indicii parţiali12 ai prețurilor de consum în decembrie 2021

Denumirea indicatorilor

Decembrie 2021, în % faţă de:

  noiembrie
2021

decembrie
2020

Total IPC

101,66

113,94

Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate

101,68

108,95

Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi

101,33

111,91

Total IPC, exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate

101,72

114,00

Total IPC,,exclusiv combustibili

101,83

113,04

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi

102,22

117,46

Indicele preţurilor la produse şi servicii reglementate

101,34

113,26

Indicele preţurilor la combustibili

98,82

129,32

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate

101,64

117,48

Tabelul 3 în format Excel

Datele privind IPC în profil teritorial pentru lunile ianuarie-decembrie 2021, față de luna precedentă și luna corespunzătoare a anului precedent sunt prezentate în Tabelul 4.

 Tabelul 4. Indicii Preţurilor de Consum lunari în ianuarie-decembrie 2021, pe regiuni statistice

Luna

În % faţă de luna precedentă

În % faţă de luna corespunzătoare a anului precedent

Total IPC

Nord

Centru

Sud

Chişinău

Total IPC

Nord

Centru

Sud

Chişinău

Ianuarie

100,46

100,43

100,61

100,45

100,37

100,22

99,91

99,94

100,11

100,62

Februarie

100,38

100,37

100,53

100,20

100,35

100,62

100,32

100,56

100,16

101,00

Martie

100,96

100,92

100,92

101,02

100,99

101,49

101,29

101,34

100,97

101,90

Aprilie

101,48

101,49

101,48

101,59

101,44

102,83

102,67

102,66

102,19

103,26

Mai

100,48

100,58

100,54

100,80

100,27

103,09

103,02

103,08

102,86

103,24

Iunie

100,05

100,16

100,39

99,88

99,83

103,16

103,29

103,49

102,65

103,05

Iulie

100,08

100,45

100,02

99,60

100,07

103,49

104,12

103,92

102,61

103,13

August

100,33

100,42

100,09

100,02

100,53

104,64

105,41

104,84

103,33

104,52

Septembrie

101,68

101,62

101,69

102,17

101,54

106,68

107,65

106,62

106,08

106,30

Octombrie

102,12

102,20

102,30

102,62

101,79

108,81

109,66

109,02

108,95

108,10

Noiembrie

103,50

103,91

103,36

104,68

102,94

112,44

113,52

112,76

114,04

111,03

Decembrie

101,66

101,35

101,33

101,87

101,98

113,94

114,74

114,04

115,81

112,75

Tabelul 4 în format Excel

Expunerea grafică a IPC lunari, înregistrați în perioada decembrie 2020 – decembrie 2021, calculați față de luna respectivă a anului precedent, este prezentată în Figura 1.

Figura 1 în format Excel

În Figura 2 este prezentată dinamica IPC la sfârșitul anului curent față de luna decembrie a anului precedent.

Figura 2 în format Excel

Inflaţia la sfârşitul anului 2021 (cumulativ, de la începutul anului, faţă de decembrie 2020) a constituit 13,94% (informativ: în decembrie 2020 față de decembrie 2019 inflația a constituit 0,39%).

În luna decembrie 2021 față de decembrie 2020 au fost înregistrate creșteri mai accentuate a prețurilor la următoarele produsele alimentare: cartofi – cu 51,6%, legume – cu 43,8% (inclusiv la varză – cu 62,4%, ceapă uscată – cu 50,1%, usturoi – cu 29,3%, tomate – cu 26,6%, ciuperci proaspete – cu 24,6%, castraveți – cu 19,7%), ulei de floarea soarelui – cu 33,5%, maioneză, muştar, oţet și alte condimente – cu 23,5%, ouă de găină – cu 22,5%, carne de porc, vită și pasăre domestică – cu 22,3%, 19,7%, și, respectiv, cu 13,5%, pește proaspăt – cu 21,7%, ciocolată, bomboane de ciocolată și alte produse din cacao – cu 20,3%, crupe – cu 19,3%, unt – cu 15,5%, pâine din făină de grâu – cu 14,2%, făină de porumb – cu 13,6%, lapte şi produse lactate – cu 13,4% (inclusiv la lapte integral și lapte semidegresat – cu 22,0% și, respectiv, cu 21,3%, smântână şi frişcă – cu 14,0%, brânză de vaci – cu 12,7%, produse din lapte acru – cu 9,8%, caşcaval şi brânză de oi – cu 9,6%), zahăr – cu 11,6%, biscuiţi, turte dulci – cu 10,5%, făină de grâu – cu 7,6%, orez – cu 7,1%, paste făinoase – cu 6,3%, pâine de secară şi alte tipuri de pâine – cu 4,5%.
Dacă ne referim la mărfurile nealimentare, s-au înregistrat creşteri ale preţurilor la: cărbune de pământ – cu 46,1%, gaz lichefiat ambalat în butelii – cu 44,9%, motorină – cu 29,8%, benzină – cu 28,8%, brichete și peleți din biomasă – cu 28,4%, materiale pentru întreținerea și repararea locuinței – cu 24,3%, lemne pentru foc – cu 21,1%, mobilă și echipamente de uz casnic – cu 19,8%, covoare şi alte materiale de acoperire a podelelor – cu 15,4%, echipamente de procesare a informaţiei – cu 15,0%, aparate electrice de uz casnic de capacitate mică – cu 13,3%, piese de schimb şi accesorii pentru transport personal – cu 10,2%, articole de îmbrăcăminte – cu 10,1%, aparate electrice de uz casnic de capacitate mare – cu 9,3%.

Pentru serviciile prestate populaţiei în luna decembrie 2021 faţă de decembrie 2020 au fost înregistrate creșteri de preț la serviciile comunal-locative8 – cu 18,2% (în special: gaz din rețea – cu 81,7%, încălzirea centralizată – cu 24,6%, prepararea apei calde – cu 11,4%), serviciile de reabilitare în instituțiile sanatoriale – cu 33,5%, serviciile pentru întreţinerea şi repararea locuinţei – cu 23,6%, serviciile transportului de pasageri cu taxiul – cu 23,4%, serviciile saloanelor de coafură şi estetică corporală – cu 19,6%, pachetele de servicii turistice – cu 18,5%, serviciile stomatologice – cu 15,6%, serviciile de alimentație publică – cu 9,7%, închirierea apartamentelor și asigurările pentru transport – cu câte 9,5%, serviciile de telefonie mobilă – cu 3,7%, serviciile transportului rutier urban de călători – 1,1%.
  
Concomitent, în decembrie 2021 față de decembrie 2020 au fost marcate reduceri mai semnificative de preţuri la serviciile pentru energie electrică – cu 7,8%.

 

Anexe:

Note:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.
2 Informație comparativă privind rata inflaţiei în decembrie 2020 și 2021 este prezentată în Tabelul A1 din anexă.
3 În conformitate cu metodologia de calcul a IPC, coeficienţii de ponderare se modifică anual, în baza structurii cheltuielilor băneşti ale populaţiei, conform datelor cercetării bugetelor gospodăriilor casnice (CBGC) în anul t-2, ajustaţi la consumul final al gospodăriilor populaţiei conform calculelor Conturilor Naţionale (ved. metadatele de referinţă). Astfel, începând cu luna ianuarie 2021, calculele IPC sunt realizate cu utilizarea coeficienților de ponderare pentru anul 2019. Pentru calcularea IPC se utilizează Clasificatorul Cheltuielilor Gospodăriilor Casnice (CC-GC). Secțiunea A ”Cheltuielile de consum individual pe destinații” (diviziunile 1-12) a CC-GC este armonizată la nivelul categoriei (5 cifre) cu Clasificarea Europeană a Consumului Individual pe Destinații (ECOICOP 2013).”
4 Rata medie anuală a inflaţiei reprezintă creşterea medie a preţurilor de consum într-un an faţă de anul precedent. Această rată se calculează ca un raport, exprimat procentual, între indicele mediu al preţurilor dintr-un an şi cel al anului precedent, din care se scade 100. La rândul lor, indicii medii ai preţurilor din cei doi ani se determină ca medii aritmetice simple ale indicilor lunari din fiecare an, calculaţi faţă de aceeaşi bază.
5 Poziția „legume” (în Tabelul1) include legume proaspete, congelate, boboase în stadiul de maturitate biologică, conserve și subproduse din legume și nu include cartofi.
6 Poziția „fructe” (în Tabelul1) include struguri, alte fructe proaspete și nu include: fructe și pomușoare congelate, uscate, nuci, miezuri de fructe și semințe comestibile.
7 Poziția „combustibili și carburanți” (în Tabelul1) include gaze lichefiate, combustibili lichizi (petrol lampant), combustibili solizi (cărbune de pământ, lemne, brichete, peleți, etc.), motorină, benzină, alte tipuri de combustibili pentru vehicule particulare, lubrifianți.
8 Conform Metodologiei de calcul a Indicelui Preţurilor de Consum, pentru mărfurile şi serviciile oferite şi parţial achitate de stat se includ în IPC plăţile efective per unitate de produs sau serviciu suportate de consumatori și nu plăţile totale pentru aceste mărfuri sau servicii.Astfel, în calculul IPC, la majorarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale/a tarifelor reglementate la energia termică pentru consumatorii casnici se ține cont de compensarea diferenței de preț acordată de către Guvern. Ținând cont de datele disponibile la data elaborării calculelor IPC, la estimarea  prețului mediu efectiv (ținând cont de compensarea diferenței de preț) la gazele naturale furnizate consumatorilor casnici în luna de raport sunt utilizate datele privind volumul de gaze consumat pe categorii de consum (pînă la 50 m3, între 51 și 150 m3, peste 150 m3) din luna respectivă a anului precedent. IPC ar putea fi recalculat în lunile ce urmează luând în considerare date noi disponibile privind furnizarea gazelor naturale și a energiei termice pentru consumatorii casnici, precum și compensarea efectivă a diferenței de preț în urma majorării prețurilor reglementate pentru furnizarea acestora.
9 COICOP - Clasificarea Consumului Individual pe Destinații (Classification of Individual Consumption According to Purpose - COICOP).
10 Informație mai detaliată privind indicii prețurilor de consum, pe clase de mărfuri și servicii COICOP, este prezentată în anexă (ved. Tabelul A2)  la comunicatul de presă.
11 Diviziunea „Telecomunicație”  (în Tabelul 2), pe lângă serviciile de telecomunicații, include și echipamentele de telefonie.
12 Calcularea indicilor parţiali se elaborează în conformitate cu „Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază”, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică  nr. 117-07-2203/43 din 30 decembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile, privind IPC în unele state:

Baza de date Eurostat:

Baza de date OECD:

Comitetul pentru Statistică al CSI (CISSTAT):

 

Persoană de contact:
Todică Elizaveta
şef al direcţiei statistica preţurilor de consum
tel.067 770 834

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2024 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran