RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 03.08.2023
Prima / Comunicate de presă / Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna februarie 2022
Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna februarie 2022
10.03.2022
Versiune tipar

Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna februarie 20221

Biroul Naţional de Statistică informează că, prețurile medii de consum în luna februarie 2022 comparativ cu luna februarie 2021 (în ultimele 12 luni) au crescut cu 18,52%, inclusiv la produse alimentare cu 23,32%, mărfuri nealimentare cu 14,92% și servicii prestate populaţiei cu 16,97% (Tabelul 1).

Preţurile medii de consum în luna februarie 2022 faţă de luna ianuarie 2022 au crescut cu 2,07% (informativ: în luna februarie 2021 faţă de ianuarie 2021 acestea au înregistrat o creștere de 0,38%). Creșterea preţurilor medii de consum a fost determinată de majorarea preţurilor la produsele alimentare cu 2,81%, la mărfurile nealimentare cu 2,17% și la serviciile prestate populației cu 0,88%.

În luna februarie 2022 faţă de luna ianuarie 2022 au crescut preţurile, în particular, la următoarele produse alimentare: pâine din făină de secară – cu 10,2%, legume – cu 10,0% (inclusiv la tomate – cu 23,0%, castraveți – cu 13,8%, varză – cu 10,0%, legume rădăcinoase – cu 6,1%, usturoi – cu 3,5%), cartofi – cu 5,1%, pâine din făină de grâu – cu 4,2%, făină de porumb și grâu – cu 3,2% și, respectiv, cu 2,6%, fructe proaspete – cu 2,9% (inclusiv la struguri proaspeți – cu 13,7%, fructe sămânțoase – cu 4,7%, fructe exotice – cu 2,0%), lapte şi produse lactate – cu 2,2% (inclusiv la produse din lapte acru – cu 2,8%, smântână şi frişcă – cu 2,6%, brânză de vaci – cu 2,3%, caşcaval şi brânză de oi – cu 2,2%, lapte semidegresat și lapte integral – cu 1,7% și, respectiv, cu 1,2%), carne, preparate şi conserve din carne – cu 1,6% (inclusiv la carne de vită – cu 4,2%, carne de pasăre – cu 2,0%, carne de porc – cu 1,3%).

Concomitent, în aceeași perioadă, au fost înregistrate reduceri de preţ la ouă de găină – cu 3,7%.

La mărfurile nealimentare, în luna februarie 2022 față de ianuarie 2022 au fost înregistrate creșteri mai semnificative de preț la: carburanți – cu 8,8% (inclusiv la motorină – cu 9,9%, benzină – cu 8,5%), cărbune de pământ – cu 6,1%, plante și flori – 5,4%, lemne pentru foc – cu 3,2%, mobilă – cu 2,7%, medicamente și materiale pentru întreținerea și repararea locuinței – cu câte 1,7%, aparate de uz casnic de capacitate mare, electrice și neelectrice – cu 1,6%.

Pentru serviciile prestate populaţiei, în luna februarie 2022 faţă de luna ianuarie 2022 au fost înregistrate creșteri de preț cu 0,9%, inclusiv la: cursurile de instruire pentru obținerea permisului de conducere – cu 6,9%, serviciile transportului de pasageri cu taxiul – cu 4,3%, serviciile de alimentație publică – cu 3,9%, serviciile pentru întreţinerea şi repararea locuinţei – cu 2,7%.

Tabelul 1. Rata inflaţiei în luna februarie 20222

Mărfuri şi servicii

Coeficientul de ponderare
(în decimile)3

Februarie 2022, în % faţă de:

Februarie 2022 față de ianuarie
2022: gradul de influență  (+/-) asupra IPC, %

ianuarie 2022

decembrie
2021

februarie 2021

Total

10 000

2,07

4,89

18,52

2,07

  Produse alimentare

3 634,29

2,81

6,56

23,32

1,02

Pâine

194

4,18

5,99

20,24

0,08

Legume4

377

10,00

28,61

67,31

0,38

Fructe5

274

2,87

10,23

16,74

0,08

Carne, preparate şi conserve din carne

752

1,56

3,16

16,98

0,12

Lapte şi produse lactate

463

2,21

3,26

16,20

0,10

Zahăr

51

0,81

2,87

13,78

0,00

Ouă

53

-3,73

-1,11

43,63

-0,02

Ulei vegetal

49

0,12

1,07

24,55

0,00

  Mărfuri nealimentare

3 784,65

2,17

4,00

14,92

0,82

Confecții

447

0,95

1,26

12,17

0,04

Încălțăminte

245

0,54

0,78

12,08

0,01

Medicamente

336

1,74

2,32

6,92

0,06

Combustibili și carburanți6

577

6,39

12,39

35,45

0,37

Materiale de construcţie

135

1,66

3,99

28,25

0,02

  Servicii

2 581,06

0,88

3,87

16,97

0,23

Servicii comunal-locative7

860

0,40

6,32

29,42

0,03

-    apă potabilă şi canalizare

103

0,00

0,00

0,00

0,00

-    energie electrică

328

0,00

0,00

0,00

0,00

-    gaze naturale prin reţea

185

0,00

27,16

131,03

0,00

-    încălzire centralizată

97

0,00

-3,59

20,13

0,00

Transportul de pasageri

275

0,59

2,31

9,07

0,02

Alimentaţia publică

320

3,87

6,35

16,20

0,12

Datele tabelului în format .xlsx

Datele privind Indicii Prețurilor de Consum (IPC) pentru mărfuri și servicii, la nivel de diviziuni, în corespundere cu clasificatorul internațional COICOP8, sunt prezentate în Tabelul 29.

Tabelul 2. Indicii Preţurilor de Consum în februarie 2022, pe diviziuni de mărfuri și servicii, conform clasificatorului COICOP

Diviziunea

Denumirea

Februarie 2022, în % faţă de:

ianuarie
2022

decembrie 2021

februarie 2021

 

Total IPC

102,07

104,89

118,52

01

Produse alimentare și băuturi nealcoolice

102,90

106,78

124,03

02

Băuturi alcoolice, tutun și droguri

100,86

102,23

106,58

03

Îmbrăcăminte și încălțăminte

100,74

101,08

111,53

04

Locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili

101,09

106,00

130,15

05

Articole de mobilier, echipamente de uz casnic și întreținerea curentă a locuinței

101,56

102,99

113,30

06

Sănătate

101,35

102,36

108,43

07

Transport

103,91

107,95

118,37

08

Telecomunicație10

100,23

100,80

103,76

09

Recreere și cultură

102,00

103,48

114,41

10

Educație

100,00

100,94

103,03

11

Restaurante și hoteluri

103,80

106,26

116,14

12

Diverse produse și servicii

101,04

102,20

115,12

Datele tabelului în format .xlsx

Indicii parțiali, calculați prin excluderea din IPC a anumitor componente, sunt prezentați în Tabelul 3.

Tabelul 3. Indicii parţiali11 ai prețurilor de consum în februarie 2022

Denumirea indicatorilor

Februarie 2022, în % faţă de:

ianuarie
2022

decembrie 2021

februarie
2021

Total IPC

102,07

104,89

118,52

Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate

101,45

102,81

111,68

Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi

101,65

103,95

115,80

Total IPC, exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate

102,39

105,10

118,27

Total IPC,,exclusiv combustibili

101,81

104,44

117,53

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi

102,81

106,56

123,32

Indicele preţurilor la produse şi servicii reglementate

100,50

103,88

119,40

Indicele preţurilor la combustibili

106,39

112,39

135,45

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate

102,50

106,36

123,46

Datele tabelului în format .xlsx

Datele privind IPC în profil teritorial pentru lunile ianuarie-februarie 2022 față de luna precedentă și luna corespunzătoare a anului precedent sunt prezentate în Tabelul 4.

Tabelul 4. Indicii Preţurilor de Consum lunari, în ianuarie-februarie 2022, pe regiuni statistice

Luna

În % faţă de luna precedentă

În % faţă de luna corespunzătoare a anului precedent

Total IPC

Nord

Centru

Sud

Chişinău

Total IPC

Nord

Centru

Sud

Chişinău

Ianuarie

102,77

102,84

102,76

103,21

102,58

116,56

117,50

116,48

118,99

115,22

Februarie

102,07

101,62

102,16

101,98

102,32

118,52

118,97

118,37

121,11

117,48

Datele tabelului în format .xlsx

Expunerea grafică a IPC lunari, înregistrați în perioada februarie 2021 – februarie 2022, calculați față de luna respectivă a anului precedent este prezentată în Figura 1.

Datele graficului în format .xlsx

Anexe (format .xlsx):

Note:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.
Informație comparativă privind rata inflaţiei în februarie 2021 și februarie 2022 este prezentată în Tabelul A1 din anexă.
3 Pentru calcularea IPC se utilizează Clasificatorul Cheltuielilor Gospodăriilor Casnice (CC-GC). Secțiunea A ”Cheltuielile de consum individual pe destinații” (diviziunile 1-12) a CC-GC, începând cu ianuarie 2021 a fost armonizată la nivelul categoriei (5 cifre) cu Clasificarea Europeană a Consumului Individual pe Destinații (ECOICOP 2013). În conformitate cu Metodologia de calcul a Indicelui Prețurilor de Consum, coeficienţii de ponderare se calculează în baza structurii cheltuielilor băneşti ale populaţiei, conform datelor cercetării bugetelor gospodăriilor casnice (CBGC), ajustaţi la consumul final al gospodăriilor populaţiei conform calculelor Conturilor Naţionale (ved. metadatele de referinţă). Conform modificărilor operate în metodologia sus menționată prin ordinul BNS nr. 53 din 31 decembrie 2021, pentru calcularea IPC în anul 2022 vor fi menținute ponderile de cheltuieli care au fost utilizate pentru elaborarea IPC în anul 2021 (bazate pe ponderile de cheltuieli din anul 2019). Ținând cont de impactul pandemiei Covid 19 asupra situației social-economice din țară în anul 2020, ponderile de cheltuieli din acest an nu pot fi considerate reprezentative.
4 Poziția „legume” (în Tabelul1) include legume proaspete, congelate, boboase în stadiul de maturitate biologică, conserve și subproduse din legume și nu include cartofi.
5 Poziția „fructe” (în Tabelul1) include struguri, alte fructe proaspete și nu include: fructe și pomușoare congelate, uscate, nuci, miezuri de fructe și semințe comestibile.
6 Poziția „combustibili și carburanți” (în Tabelul1) include gaze lichefiate, combustibili solizi (cărbune de pământ, lemne, brichete, peleți, etc.), motorină, benzină, alte tipuri de combustibili pentru vehicule particulare, lubrifianți.
7 Conform metodologiei de calcul a IPC, pentru mărfurile şi serviciile oferite şi parţial achitate de stat, la calcularea IPC se includ plăţile efective per unitate de produs sau serviciu suportate de consumatori și nu plăţile totale pentru aceste mărfuri sau servicii.Astfel, în calculul IPC, la majorarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale/a tarifelor reglementate la energia termică pentru consumatorii casnici se ține cont de compensarea diferenței de preț acordată de către Guvern.
8 COICOP - Clasificarea Consumului Individual pe Destinații (Classification of Individual Consumption According to Purpose - COICOP).
9 Informație mai detaliată privind indicii prețurilor de consum, pe clase de mărfuri și servicii COICOP, este prezentată în anexă (ved. Tabelul A2)  la comunicatul de presă.
10 Diviziunea „Telecomunicație”  (în Tabelul 2), pe lângă serviciile de telecomunicații, include și echipamentele de telefonie.
11 Calcularea indicilor parţiali se elaborează în conformitate cu Metodologia privind calculul indicelui inflației de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică nr. 117-07-2203/43 din 30 decembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile, privind IPC în unele state:

Baza de date Eurostat:

Baza de date OECD:

Comitetul pentru Statistică al CSI (CISSTAT):

  

Persoană de contact:
Todică Elizaveta
şef al direcţiei statistica preţurilor de consum
tel.067 770 834

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2024 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran