RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 03.08.2023
Prima / Comunicate de presă / Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna aprilie 2022
Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna aprilie 2022
11.05.2022
Versiune tipar

Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna aprilie 20221

Inflația anuală

Biroul Naţional de Statistică informează că, prețurile medii de consum în luna aprilie 2022 comparativ cu luna aprilie 2021 (în ultimele 12 luni) au crescut cu 27,07%, inclusiv la produse alimentare - cu 30,17%, mărfuri nealimentare - cu 19,13% și servicii prestate populaţiei - cu 34,40% (Tabelul 1).

Inflația de la începutul anului

Prețurile medii de consum în luna aprilie 2022 comparativ cu luna decembrie 2021 (de la începutul anului curent) au crescut cu 15,22%, inclusiv la produse alimentare - cu 17,86%, mărfuri nealimentare - cu 9,54% și servicii prestate populaţiei - cu 19,86%.

Inflația lunară

Preţurile medii de consum în luna aprilie 2022 faţă de luna martie 2022 au crescut cu 5,56% (informativ: în luna aprilie 2021 faţă de martie 2021 acestea au înregistrat o creștere cu 1,48%). Creșterea preţurilor medii de consum a fost determinată de majorarea preţurilor la produsele alimentare cu 5,72%, la mărfurile nealimentare cu 1,61% și la serviciile prestate populației cu 11,13%.

În luna aprilie 2022 faţă de luna martie 2022 creșteri mai accentuate au fost marcate la următoarele produse alimentare: tomate – cu 37,8%, castraveți – cu 20,6%, cartofi – cu 17,9%, ceapă – cu 16,6%, margarină şi alte grăsimi vegetale – cu 12,7%, crupe – cu 9,3%, îngheţată –  cu 8,2%, orez – cu 8,0%, miere naturală de albine – cu 6,5%, făină de grâu și porumb – cu 6,1%, și, respectiv, cu 5,7%, carne, preparate şi conserve din carne – cu 5,6%, ulei vegetal – cu 4,1%, pâine din făină de grâu, peşte şi conserve din peşte – cu câte 3,5%, paste făinoase – cu 3,4%, zahăr – cu 3,3%, lapte şi produse lactate – cu 2,5%.

La mărfurile nealimentare, în luna aprilie 2022 față de martie 2022 au fost înregistrate creșteri mai semnificative de preț la: cărți – cu 8,4%, gaz lichefiat – cu 6,8%, lemne pentru foc – cu 4,1%, ediţii tipărite – cu 3,7%, carburanți – cu 3,4% (inclusiv la motorină – cu 6,4%, benzină – cu 1,8%), țigări – cu 2,7%, materiale pentru întreținerea și repararea locuinței – cu 2,3%.

Pentru serviciile prestate populaţiei, în luna aprilie 2022 faţă de luna martie 2022 au fost înregistrate creșteri de prețuri/tarife în medie cu 11,13%, în particular urmare a majorării prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale și a tarifelor reglementate la energia termică, pentru care, începând cu aprilie 2022, nu mai sunt oferite compensări ale diferenței de preț acordate de către Guvern consumatorilor casnici în perioada rece a anului (noiembrie 2021- martie 2022)7Creșteri lunare mai accentuate a prețurilor (tarifelor) la serviciile prestate populației au fost înregistrate la: serviciile pentru energie electrică – cu 34,9%, repararea uneltelor mici și accesoriilor – 11,8%, serviciile casnice şi gospodăreşti – cu 7,4%, serviciile de transport în trafic raional, interraional și internațional – cu 6,5%, serviciile de transport urban – cu 5,3%, cursurile de instruire pentru obținerea permisului de conducere – cu 3,3%, serviciile de telefonie mobilă – cu 2,9%, serviciile transportului de pasageri cu taxiul – cu 1,8%.

Tabelul 1. Rata inflaţiei în luna aprilie 20222

Mărfuri şi servicii

Coeficientul de ponderare
(în decimile)3

Aprilie 2022, în % faţă de:

Aprilie 2022 față de martie
2022: gradul de influență (+/-) asupra IPC, %

martie
 2022

decembrie
2021

aprilie
2021

Total

10 000

5,56

15,22

27,07

5,56

  Produse alimentare

3 634,29

5,72

17,86

30,17

2,08

Pâine

194

3,50

12,65

26,64

0,07

Legume4

377

16,60

57,46

69,13

0,63

Fructe5

274

1,80

19,22

17,63

0,05

Carne, preparate şi conserve din carne

752

5,61

12,69

23,66

0,42

Lapte şi produse lactate

463

2,46

10,07

23,17

0,11

Zahăr

51

3,32

11,75

22,08

0,02

Ouă

53

3,30

-3,23

53,51

0,02

Ulei vegetal

49

4,07

11,17

18,24

0,02

  Mărfuri nealimentare

3 784,65

1,61

9,54

19,13

0,61

Confecții

447

0,95

3,10

13,65

0,04

Încălțăminte

245

1,21

3,17

13,79

0,03

Medicamente

336

1,02

4,52

8,79

0,03

Combustibili și carburanți6

577

3,73

30,88

47,87

0,22

Materiale de construcţie

135

2,29

13,39

37,30

0,03

  Servicii

2 581,06

11,13

19,86

34,40

2,87

Servicii comunal-locative

860

30,36

39,99

70,28

2,61

-    apă potabilă şi canalizare

103

0,00

0,00

0,00

0,00

-    energie electrică

328

34,86

34,86

34,86

1,14

-    gaze naturale prin reţea7

185

41,60

80,07

227,16

0,77

-    încălzire centralizată7

97

59,85

54,11

92,03

0,58

Transportul de pasageri

275

4,20

27,39

32,01

0,12

Alimentaţia publică

320

0,34

10,95

21,06

0,01

Datele tabelului în format .xlsx

Expunerea grafică a gradului de influență a creșterii preţurilor pe grupe de mărfuri și servicii asupra creșterii preţurilor medii de consum (IPC) în luna aprilie 2022 faţă de luna martie 2022 este prezentată în Figura 1.

 

Datele graficului în format .xlsx

Datele privind Indicii Prețurilor de Consum (IPC) pentru mărfuri și servicii, la nivel de diviziuni, în corespundere cu clasificatorul internațional COICOP8, sunt prezentate în Tabelul 29.

Tabelul 2. Indicii Preţurilor de Consum în aprilie 2022, pe diviziuni de mărfuri și servicii, conform clasificatorului COICOP

Diviziunea

Denumirea

Aprilie 2022, în % faţă de:

martie 2022

decembrie 2021

aprilie 2021

 

Total IPC

105,56

115,22

127,07

01

Produse alimentare și băuturi nealcoolice

105,85

118,36

131,00

02

Băuturi alcoolice, tutun și droguri

102,64

107,44

111,25

03

Îmbrăcăminte și încălțăminte

101,00

103,01

113,00

04

Locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili

121,89

133,21

162,32

05

Articole de mobilier, echipamente de uz casnic și întreținerea curentă a locuinței

101,58

108,34

118,36

06

Sănătate

100,71

104,41

110,16

07

Transport

102,41

123,06

129,19

08

Telecomunicație10

101,52

103,31

106,28

09

Recreere și cultură

101,41

107,19

117,12

10

Educație

100,26

107,31

110,03

11

Restaurante și hoteluri

100,54

111,04

121,18

12

Diverse produse și servicii

101,21

105,51

118,47

Datele tabelului în format .xlsx

Indicii parțiali

Indicii parțiali, calculați prin excluderea din IPC a anumitor componente, sunt prezentați în Tabelul 3.

Tabelul 3. Indicii parţiali11 ai prețurilor de consum în aprilie 2022

Denumirea indicatorilor

Aprilie 2022, în % faţă de:

 martie 2022

decembrie 2021

aprilie
2021

Total IPC

105,56

115,22

127,07

Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate

101,28

106,85

115,39

Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi

105,47

113,73

125,28

Total IPC, exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate

103,39

113,18

123,86

Total IPC,,exclusiv combustibili

105,67

114,29

125,85

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi

105,72

117,86

130,17

Indicele preţurilor la produse şi servicii reglementate

116,33

125,15

143,02

Indicele preţurilor la combustibili

103,73

130,88

147,87

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate

108,55

121,30

135,69

Datele tabelului în format .xlsx

IPC în profil teritorial

Datele privind IPC în profil teritorial pentru lunile ianuarie-aprilie 2022 față de luna precedentă și luna corespunzătoare a anului precedent sunt prezentate în Tabelul 4.

Tabelul 4. Indicii Preţurilor de Consum lunari, în ianuarie-aprilie 2022, pe regiuni statistice

Luna

În % faţă de luna precedentă

În % faţă de luna corespunzătoare a anului precedent

Total IPC

Nord

Centru

Sud

Chişinău

Total IPC

Nord

Centru

Sud

Chişinău

Ianuarie

102,77

102,84

102,76

103,21

102,58

116,56

117,50

116,48

118,99

115,22

Februarie

102,07

101,62

102,16

101,98

102,32

118,52

118,97

118,37

121,11

117,48

Martie

104,06

104,33

104,57

104,09

103,55

122,16

122,99

122,64

124,79

120,46

Aprilie

105,56

105,10

104,89

106,71

105,90

127,07

127,36

126,77

131,08

125,75

Datele tabelului în format .xlsx

Inflația anuală (în ultimele 12 luni)

Expunerea grafică a IPC lunari, înregistrați în perioada aprilie 2021 – aprilie 2022, calculați față de luna respectivă a anului precedent este prezentată în Figura 2.

IPC_aprilie_2022_2_1.PNG

Datele graficului în format .xlsx

Comparații internaționale privind inflația lunară

Datele disponibile12 privind rata lunară a inflației - pentru luna martie a.c., în Republica Moldova în comparație cu unele țări din regiune și cu principalii parteneri ai Republicii Moldova în cadrul comerțului internațional de mărfuri13 sunt prezentate în Figura 3 (vedeți, de asemenea, Anexa 3).

Datele graficului în format .xlsx

Astfel, inflația în luna martie față de luna februarie a.c. în Republica Moldova (4,1%) a fost sub nivelul inflației înregistrate în Federația Rusă (7,6%), Turcia (5,5%) și Ucraina (4,5%), totodată depășind nivelul inflației marcate în alte țări analizate: Olanda (3,6%), Polonia (3,3%), Germania (2,5%), Bulgaria (2,2%), Austria (2,1%), România (1,9%) etc.

 

Anexe:

Note:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.
2 Informație comparativă privind rata inflaţiei în aprilie 2021 și aprilie 2022 este prezentată în Tabelul A1 din anexă.
3 Pentru calcularea IPC se utilizează Clasificatorul Cheltuielilor Gospodăriilor Casnice (CC-GC). Secțiunea A „Cheltuielile de consum individual pe destinații” (diviziunile 1-12) a CC-GC, începând cu ianuarie 2021 a fost armonizată la nivelul categoriei (5 cifre) cu Clasificarea Europeană a Consumului Individual pe Destinații (ECOICOP 2013). În conformitate cu Metodologia de calcul a Indicelui Prețurilor de Consum, coeficienţii de ponderare se calculează în baza structurii cheltuielilor băneşti ale populaţiei, conform datelor cercetării bugetelor gospodăriilor casnice (CBGC), ajustaţi la consumul final al gospodăriilor populaţiei conform calculelor Conturilor Naţionale (ved. metadatele de referinţă). Conform modificărilor operate în metodologia sus-menționată prin ordinul BNS nr. 53 din 31 decembrie 2021, pentru calcularea IPC în anul 2022 vor fi menținute ponderile de cheltuieli care au fost utilizate pentru elaborarea IPC în anul 2021 (bazate pe ponderile de cheltuieli din anul 2019). Ținând cont de impactul pandemiei Covid-19 asupra situației social-economice din țară în anul 2020, ponderile de cheltuieli din acest an nu pot fi considerate reprezentative.
4 Poziția „legume” (în Tabelul 1) include legume proaspete, congelate, boboase în stadiul de maturitate biologică, conserve și subproduse din legume și nu include cartofi.
5 Poziția „fructe” (în Tabelul 1) include struguri, alte fructe proaspete și nu include: fructe și pomușoare congelate, uscate, nuci, miezuri de fructe și semințe comestibile.
6 Poziția „combustibili și carburanți” (în Tabelul 1) include gaze lichefiate, combustibili solizi (cărbune de pământ, lemne, brichete, peleți, etc.), motorină, benzină, alte tipuri de combustibili pentru vehicule particulare, lubrifianți.
7 Conform metodologiei de calcul a IPC, pentru mărfurile şi serviciile oferite şi parţial achitate de stat, la calcularea IPC se includ plăţile efective per unitate de produs sau serviciu suportate de consumatori și nu prețurile/tarifele totale stabilite pentru aceste mărfuri sau servicii. Astfel, în calculul IPC, la majorarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale și a tarifelor reglementate la energia termică pentru consumatorii casnici s-a ținut cont de compensarea diferenței de preț acordate de către Guvern în perioada rece a anului (noiembrie 2021 – martie 2022). Respectiv, începând cu luna aprilie 2022, la calcularea IPC a fost reflectată mărimea totală a tarifelor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale/energiei termice stabilite conform deciziilor Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE).
8 COICOP - Clasificarea Consumului Individual pe Destinații (Classification of Individual Consumption According to Purpose - COICOP).
9 Informație mai detaliată privind indicii prețurilor de consum, pe clase de mărfuri și servicii COICOP, este prezentată în anexă (ved. Tabelul A 2) la comunicatul de presă.
10 Diviziunea „Telecomunicație” (în Tabelul 2), pe lângă serviciile de telecomunicații, include și echipamentele de telefonie.
11 Calcularea indicilor parţiali se elaborează în conformitate cu Metodologia privind calculul indicelui inflației de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică nr. 117-07-2203/43 din 30 decembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare.
12 Sursa datelor referitor la rata inflației în alte state - https://tradingeconomics.com/country-list/inflation-rate?continent=europe.
13 Sursa datelor referitor la topul țărilor de origine a importurilor de mărfuri - Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna februarie și în ianuarie-februarie 2022, BNS.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile, privind IPC în unele state:
 
Baza de date Eurostat:

Baza de date OECD:

Comitetul pentru Statistică al CSI (CISSTAT):

Persoană de contact:
Todică Elizaveta
şef al direcţiei statistica preţurilor de consum
tel. 067 770 834

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2024 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran