RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 03.08.2023
Prima / Comunicate de presă / Durata medie a vieții în anul 2021
Durata medie a vieții în anul 2021
07.07.2022
Versiune tipar

Durata medie a vieții în anul 20211

Biroul Național de Statistică prezintă informația statistică despre durata medie a vieții în Republica Moldova în anul 20212, măsurată prin speranța de viață la naștere a populației cu reședință obișnuită3 (Anexa).

Durata medie a vieții în Republica Moldova, în anul 2021, a constituit 69,1 ani, în descreștere cu 0,7 ani în comparație cu anul precedent și cu 11,3 ani mai puțin față de nivelul mediu al speranței de viață la naștere în cele 27 de țări ale UE în anul 2020 (80,4 ani)4. Speranța de viaţă la naştere5 pe sexe în anul 202a constituit 65,2 de ani pentru bărbați și 73,1 de ani pentru femei (Tabelul 1).

Tabelul 1. Speranța de viață la naștere pe sexe, 2014-2021, ani

Ambele sexe

Bărbați

Femei

2014

69,3

65,2

73,6

2015

69,4

65,2

73,7

2016

69,8

65,7

74,2

2017

70,8

66,7

74,9

2018

70,6

66,3

75,0

2019

70,9

66,8

75,1

2020

69,8

65,9

73,9

2021

69,1

65,2

73,1

Datele tabelului în format .xlsx

În anul 2021, durata medie a vieții la bărbați s-a micșorat comparativ cu anul precedent cu 0,7 ani, iar la femei – cu 0,8 ani.

Scăderea indicatorului în 2021 se datorează în mare parte creșterii semnificative a ratei mortalității generale atât la bărbați, cât și la femei, precum și a ratei mortalității infantile.

Astfel, în anul de referință, comparativ cu anul 2020, s-a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de decese – cu 4721 cazuri (sau cu 11,6%) mai mult. Unul dintre motivele creșterii mortalității a fost pandemia de Covid-19. Conform informației furnizate de Ministerul Sănătății, în 2021, din această cauză au decedat 6755 persoane, din care 3139 bărbați și 3616 femei.

Rata mortalității în 2021 a constituit 17,4 decedați la 1000 locuitori, inclusiv la bărbaţi – 17,1‰, la femei – 14,0‰. Rata mortalității infantile, a înregistrat o ușoară descreștere față de anul 2020, de la 8,7 copii decedați înainte de a ajunge la vârsta de un an la 1000 născuți-vii în anul 2020, până la 8,5 decese la 1000 de născuți-vii în 2021. În anul 2021, rata mortalității infantile la băieţi a fost în descreștere cu 0,1‰, iar la fete – până la 0,4‰ comparativ cu anul 2020 (Figura 1).

Datele graficului în format .xlsx

Există o disparitate de gen majoră în ceea ce privește speranţa de viaţă la naştere, femeile trăind, în medie, cu 8 ani mai mult decât bărbații (73,1 ani și 65,2 ani respectiv) (Figura 2).

Datele graficului în format .xlsx

Această diferență este explicată în mare parte de stilul de viață, mai sănătos în cazul femeilor și de ocupațiile diferite ale celor două sexe și ca o consecință - nivelului mai înalt al mortalităţii premature în rândul bărbaţilor. În anul de referință, diferența în ani între speranța de viață a femeilor și a bărbaților s-a diminuat comparativ cu anul precedent cu 0,1 ani.

Ca și în anii precedenți, se menţine disparitatea între ratele mortalităţii generale pe grupe de vârstă pentru bărbați și femei, urmare a căreia durata medie a vieții populației feminine este mai mare în toate grupele de vârstă decât durata medie a vieții populației masculine la aceleași vârste.

Valorile speranţei de viaţă scad odată cu vârsta la ambele sexe, nivelurile acestora fiind însă superioare pe tot parcursul vieţii la femei, deşi la vârstele înaintate ecartul între sexe se diminuează. În urma analizei datelor privind ratele specifice de mortalitate pe grupe de vârstă și sexe, pentru anul 2021, cea mai accentuată disparitate de gen în speranţa de viaţă la naşterese înregistrează pentru nou-născuți (vârsta de 0 ani) și până la grupele în intervalul de vârstă de 5-24 ani (7,8 ani și, respectiv, 7,6 ani). Diferențe nesemnificative au fost constatate pentru bărbații și femeile din grupele de vârsta în intervalul de 75 ani și peste (1,4 ani și mai puțin) (Figura 3).

Datele graficului în format .xlsx

Speranţa de viaţă la anumite vârste constituie un reper important pentru configurarea unor politici care iau în considerare ciclul vieţii pentru fiecare dintre cele două sexe, cum ar fi politicile de ocupare a forței de muncă, politicile din domeniul îngrjirii sănătăţii. Totodată, speranţa de viaţă la vârste înaintate este un indicator care reflectă influenţa condiţiilor de viaţă ale populaţiei asupra numărului de ani pe care îi mai poate trăi o persoană şi un reper important pentru ajustarea politicilor în domeniul pensiilor şi a îngrijirii de lungă durată a persoanelor vârstnice.

Astfel, pentru anul 2021, speranța de viață, în medie, pentru bărbați la vârsta de 60 de ani a fost de 13,4 ani, iar pentru femei la aceeași vârstă – de 17,5 ani. Totodată, durata medie a vieţii pentru bărbații care au atins în anul 2021 vârsta de 65 ani a constituit 10,6 ani, pentru femeile de aceeași vârstă – 13,8 ani. Un bărbat la vârsta de 85 ani speranța de viață constituie, în medie, 3,1 ani, comparativ cu 3,5 ani pentru o femeie de aceeași vârstă.

 

Note:

1 Informația este prezentată fără datele privind populația localităților din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.
2 Datele prezentate pentru anul 2021 sunt provizorii.
3 Reședință obișnuită este definită ca locul în care persoana a locuit preponderent în ultimele 12 luni indiferent de absențele temporare (în scopul recreării, vacanței, vizitelor la rude şi prieteni, afacerilor, tratamentului medical, pelerinajelor religioase etc.).
4 Speranța de viață la naștere în statele UE pentru anul 2020 pot fi accesate pe site-ul Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Mortality_and_life_expectancy_statistics
5 Speranța de viață la naștere este o estimare a numărului mediu de ani pe care o persoană i-ar trăi, dacă ratele de mortalitate specifice pe vârste ale unui an de referință ar rămâne neschimbate pe parcursul întregii sale vieții.

Informații relevante:

 

Persoană de contact:
Bargan Natalia
Şef Direcţie statistica populației și migrației
tel. 067 770 026

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2024 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran