RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 03.08.2023
Prima / Comunicate de presă / Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna august 2022
Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna august 2022
09.09.2022
Versiune tipar

Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova
în luna august 20221

Inflația lunară

Biroul Naţional de Statistică informează că, preţurile medii de consum în luna august 2022 faţă de luna iulie 2022 au crescut cu 0,89%. Creșterea preţurilor medii de consum a fost determinată de majorarea preţurilor la produsele alimentare cu 0,92%, la mărfurile nealimentare cu 0,27% și la serviciile prestate populației cu 1,75% (Tabelul 1, Figurile 1 și 2).

În luna august faţă de iulie curent, creșteri mai accentuate au fost marcate la următoarele produse alimentare: ouă de găină – cu 17,0%, fructe – cu 4,7%, zahăr – cu 4,0%, pâine din făină de grâu – cu 2,4%, lapte şi produse lactate – cu 1,3%.

Totodată, în perioada de raport au fost înregistrate reduceri de preţ la legume – în medie cu 5,6% (inclusiv la: tomate – cu 24,0%, legume rădăcinoase – cu 15,3%, usturoi – 6,0%), cartofi – 4,4%, contribuind împreună la atenuarea creșterii lunare a prețurilor medii de consum cu cca 0,26%.

La mărfurile nealimentare, în luna august 2022 față de iulie 2022 au fost înregistrate creșteri mai semnificative de preț la încălțăminte și confecții – cu 1,4%, și, respectiv, cu 0,9%. Concomitent, în aceeași perioadă, au fost înregistrate reduceri de preț la carburanți – cu 11,3% (inclusiv la: benzină – cu 12,8% și motorină – cu 9,4%), contribuind la atenuarea creșterii lunare a prețurilor medii de consum cu cca 0,3%.

Creșteri mai accentuate a prețurilor (tarifelor) la serviciile prestate populației în luna august 2022 faţă de luna iulie 2022 au fost înregistrate la serviciile comunal - locative – cu 3,4% (în particular la serviciile de furnizare a gazelor naturale2 - cu 15,2%), generând creșterea prețurilor medii de consum cu peste 0,3%.

Inflația de la începutul anului

Prețurile medii de consum în luna august 2022 comparativ cu luna decembrie 2021 (de la începutul anului curent) au crescut cu 22,93%, inclusiv la produse alimentare cu 22,85%, mărfuri nealimentare cu 16,57% și la servicii prestate populaţiei cu 32,53% (Tabelul 1).

Inflația anuală

Prețurile medii de consum în luna august 2022 comparativ cu luna august 2021 (în ultimele 12 luni) au crescut cu 34,29%, inclusiv la produse alimentare cu 38,39%, mărfuri nealimentare cu 23,26% și servicii prestate populaţiei cu 45,25% (Tabelul 1, Figurile 2 și 3).

Tabelul 1. Rata inflaţiei în luna august 20223

Mărfuri şi servicii

Coeficientul de ponderare
(în decimile)4

August 2022, în % faţă de:

August 2022 față de iulie
2022: gradul de influență  (+/-) asupra IPC, %

 iulie
 2022

decembrie
2021

august
2021

Total

10 000

0,89

22,93

34,29

0,89

  Produse alimentare

3 634

0,92

22,85

38,39

0,34

Pâine

194

2,35

24,67

38,30

0,05

Legume5

377

-5,59

13,87

86,98

-0,21

Fructe6

274

4,70

43,46

41,54

0,13

Carne, preparate şi conserve din carne

752

0,56

19,23

25,65

0,04

Lapte şi produse lactate

463

1,28

14,62

26,33

0,06

Zahăr

51

3,95

33,86

43,75

0,02

Ouă

53

16,98

33,37

68,05

0,09

Ulei vegetal

49

0,25

10,08

14,50

0,00

  Mărfuri nealimentare

3 785

0,27

16,57

23,26

0,10

Confecții

447

0,91

7,23

14,10

0,04

Încălțăminte

245

1,37

8,90

16,68

0,03

Medicamente

336

0,41

7,61

9,66

0,01

Combustibili și carburanți7

577

-4,97

42,36

57,70

-0,29

Materiale de construcţie

135

0,80

22,71

28,88

0,01

  Servicii

2 581

1,75

32,53

45,25

0,45

Servicii comunal-locative

860

3,43

64,37

98,96

0,30

-    apă potabilă şi canalizare

103

0,06

0,60

0,60

0,00

-    energie electrică

328

0,00

59,80

59,80

0,00

-    gaze naturale prin reţea8

185

15,20

154,45

362,28

0,28

-    încălzire centralizată8

97

0,00

54,11

92,03

0,00

Transportul de pasageri

275

0,68

56,16

65,10

0,02

Alimentaţia publică

320

0,69

19,23

27,05

0,02

Datele tabelului în format .xlsx

Expunerea grafică a gradului de influență a modificării preţurilor medii pe principalele grupe de mărfuri și servicii asupra creșterii IPC în luna august 2022 faţă de luna iulie 2022 este prezentată în Figura 1.

Datele graficului în format .xlsx

Dinamica Indicilor Preţurilor de Consum lunari și anuali este prezentată în Figura 2.

Datele graficului în format .xlsx

Expunerea grafică a IPC lunari, pe grupe majore, înregistrați în perioada ianuarie 2021 – august 2022, calculați față de luna respectivă a anului precedent este prezentată în Figura 3.

Datele graficului în format .xlsx

Datele privind IPC  pentru mărfuri și servicii, la nivel de diviziuni, în corespundere cu clasificatorul internațional COICOP9, sunt prezentate în Tabelul 2.

Tabelul 2. IPC în august 2022, pe diviziuni de mărfuri și servicii, conform clasificatorului COICOP10

Diviziunea

Denumirea

Coeficientul de ponderare
(în decimile)

August 2022, în % faţă de:

August 2022 față de iulie 2022:

iulie
2022

decembrie 2021

august  2021

gradul de
influență  (+/-) asupra IPC, %

 

Total IPC

10 000

100,89

122,93

134,29

0,89

01

Produse alimentare și băuturi nealcoolice

3 492

100,93

123,30

139,39

0,32

02

Băuturi alcoolice și tutun

330

100,59

112,84

115,23

0,02

03

Îmbrăcăminte și încălțăminte

888

100,97

107,54

114,30

0,09

04

Locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili

1 255

103,16

156,06

185,76

0,40

05

Articole de mobilier, echipamente de uz casnic și întreținerea curentă a locuinței

792

101,31

114,22

120,90

0,10

06

Sănătate

614

100,35

107,33

110,71

0,02

07

Transport

986

97,47

137,33

144,06

-0,25

08

Telecomunicație11

501

101,14

104,96

107,53

0,06

09

Recreere și cultură

288

101,65

115,77

120,29

0,05

10

Educație

111

100,00

109,88

110,18

0,00

11

Restaurante și hoteluri

329

100,66

119,19

127,16

0,02

12

Diverse produse și servicii

413

101,52

111,29

114,05

0,06

Datele tabelului în format .xlsx

Indicii parțiali

Indicii parțiali, calculați prin excluderea din IPC a anumitor componente, sunt prezentați în Tabelul 3.

Tabelul 3. Indicii parţiali12 ai prețurilor de consum în august 2022

Denumirea indicatorilor

August 2022, în % faţă de:

  iulie
2022

decembrie 2021

august
2021

Total IPC

100,89

122,93

134,29

Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili și carburanți, produse şi servicii cu preţuri reglementate

101,24

113,06

118,51

Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi

100,87

122,94

131,95

Total IPC, exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate

100,67

119,24

129,51

Total IPC,,exclusiv combustibili și carburanți

101,25

121,76

132,89

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi

100,92

122,85

138,39

Indicele preţurilor la produse şi servicii reglementate

101,98

141,85

159,12

Indicele preţurilor la combustibili și carburanți

95,03

142,36

157,70

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi, combustibili și carburanți, produse şi servicii cu preţuri reglementate

100,65

130,15

146,30

Datele tabelului în format .xlsx

IPC în profil teritorial

Datele privind IPC în profil teritorial pentru lunile ianuarie-august 2022 față de luna precedentă și luna corespunzătoare a anului precedent sunt prezentate în Tabelul 4.

Tabelul 4. IPC lunari, în ianuarie-august 2022, pe regiuni statistice

Luna

În % faţă de luna precedentă

În % faţă de luna corespunzătoare a anului precedent

Total IPC

Nord

Centru

Sud

Chişinău

Total IPC

Nord

Centru

Sud

Chişinău

Ianuarie

102,77

102,84

102,76

103,21

102,58

116,56

117,50

116,48

118,99

115,22

Februarie

102,07

101,62

102,16

101,98

102,32

118,52

118,97

118,37

121,11

117,48

Martie

104,06

104,33

104,57

104,09

103,55

122,16

122,99

122,64

124,79

120,46

Aprilie

105,56

105,10

104,89

106,71

105,90

127,07

127,36

126,77

131,08

125,75

Mai

102,04

102,23

101,77

102,24

102,04

129,05

129,46

128,31

132,96

127,97

Iunie

102,21

102,67

101,88

102,64

102,00

131,83

132,71

130,22

136,63

130,75

Iulie

101,39

101,39

100,43

101,10

102,13

133,55

133,95

130,75

138,70

133,44

August

100,89

100,72

100,73

101,56

100,87

134,29

134,34

131,58

140,83

133,89

Datele tabelului în format .xlsx

Comparații internaționale privind inflația lunară

Datele disponibile13 privind rata lunară a inflației pentru luna august a.c. în unele țări din regiune sunt prezentate în Figura 4.

Datele graficului în format .xlsx

Astfel, inflația în luna august față de luna iulie a.c. în Republica Moldova (0,9%) a fost sub nivelul inflației înregistrate în Estonia (2,3%), Țările de Jos (2,0%), Ungaria (1,8%), Turcia (1,5%), Macedonia (1,3%), Lituania (1,0%) și totodată depășind nivelul inflației marcate în alte țări analizate: Belgia, Polonia și Italia (0,8%), Franța și Letonia (0,4%), Germania (0,3%), Spania (0,1%).

 

Anexe:

Note:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.
2 Noile tarife reglementate de furnizare a gazelor naturale au intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova (nr. 257-263 din 12 august 2022). Respectiv, la calcularea indicelui de preț la gazul natural în lunile august și septembrie s-a ținut cont de numărul de zile la furnizarea gazelor naturale conform tarifelor vechi și noi.
3 Tabelul 1 include informația privind rata inflației pe 3 grupe majore de mărfuri și servicii, precum și pe unele grupe reprezentative, agregate conform clasificării naționale utilizate pentru calcularea IPC:

  • grupa majoră „Produse alimentare” include produse de morărit și panificație, carne, preparate și conserve din carne, pește și conserve din pește, lapte și produse lactate, ouă, grasimi, fructe proaspete, alte frucete și conserve, legume, cartofi, dulciuri și mirodenii, băuturi nealcoolice, băuturi alcoolice.
  • grupa majoră „Mărfuri nealimentare” include țigări, țesături, confecții, tricotaj, încălțăminte, mobilă, mijloace de transport și piese auto, ediții tipărite, combustibili și carburanți, alte mărfuri.
  • grupa majoră „Servicii” include educație și învățământ, servicii comunal-locative, alimentație publică, sănătate, servicii de reparare auto, servicii de transport, alte servicii.

Informația comparativă privind rata inflaţiei în august 2021 si august 2022 este prezentată în Tabelul A1 din anexă.
4 În conformitate cu Metodologia de calcul a Indicelui Prețurilor de Consum, coeficienţii de ponderare se calculează în baza structurii cheltuielilor băneşti ale populaţiei, conform datelor cercetării bugetelor gospodăriilor casnice (CBGC), ajustaţi la consumul final al gospodăriilor populaţiei conform calculelor Conturilor Naţionale (ved. metadatele de referinţă). Conform modificărilor operate în metodologia sus menționată prin ordinul BNS nr. 53 din 31 decembrie 2021, pentru calcularea IPC în anul 2022 vor fi menținute ponderile de cheltuieli care au fost utilizate pentru elaborarea IPC în anul 2021 (bazate pe ponderile de cheltuieli din anul 2019). Ținând cont de impactul pandemiei Covid 19 asupra situației social-economice din țară în anul 2020, ponderile de cheltuieli din acest an nu pot fi considerate reprezentative.
5 Poziția „legume” (în Tabelul1) include legume proaspete, congelate, boboase în stadiul de maturitate biologică, conserve și subproduse din legume și nu include cartofi.
6 Poziția „fructe” (în Tabelul1) include struguri, alte fructe proaspete și nu include: fructe și pomușoare congelate, uscate, nuci, miezuri de fructe și semințe comestibile.
7 Poziția „combustibili și carburanți” (în Tabelul1) include gaze lichefiate, combustibili solizi (cărbune de pământ, lemne, brichete, peleți  etc.), motorină, benzină, alte tipuri de combustibili pentru vehicule particulare, lubrifianți.
8 Conform metodologiei de calcul a IPC,  la calcularea IPC pentru noiembrie 2021- martie 2022 s-a ținut cont de compensarea diferenței de preț acordate de către Guvern în perioada rece a anului.
9 COICOP - Clasificarea Consumului Individual pe Destinații (Classification of Individual Consumption According to Purpose - COICOP). Secțiunea A ”Cheltuielile de consum individual pe destinații” (diviziunile 1-12) începând cu ianuarie 2021 a fost armonizată la nivelul categoriei (5 cifre) cu Clasificarea Europeană a Consumului Individual pe Destinații (ECOICOP 2013).
10 Tabelul 2 include informația privind coeficienții de ponderare și IPC pe 12 diviziuni COICOP: Informație mai detaliată privind IPC, pe clase de mărfuri și servicii COICOP, este prezentată în anexă (ved. Tabelul A2)  la comunicatul de presă.
11 Diviziunea „Telecomunicație”  (în Tabelul 2), pe lângă serviciile de telecomunicații, include și echipamentele de telefonie.
12 Calcularea indicilor parţiali se elaborează în conformitate cu Metodologia privind calculul indicelui inflației de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică nr. 117-07-2203/43 din 30 decembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare.

 Precizări metodologice:

 Informații relevante:

Referințe utile, privind IPC în unele state:

Baza de date Eurostat:

 Baza de date OECD:

Comitetul pentru Statistică al CSI (CISSTAT):

 Persoană de contact:

Todică Elizaveta
şef al direcţiei statistica preţurilor de consum
tel.067 770 834

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2024 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran