RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 03.08.2023
Prima / Noutăţi
Noutăţi
Toate / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
13.10.2022
Lista candidaţilor admişi la interviu pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
Data desfăşurării interviului online - 19 octombrie 2022, ora 10:00.
Biroul Național de Statistică anunţă lista candidaţilor admişi la interviu pentru ocuparea funcţiilor publice vacante.

07.10.2022
Buletin informativ al BNS pentru trimestrul III 2022
Biroul Național de Statistică prezintă Buletinul informativ pentru trimestrul III 2022, care conține cele mai importante noutăți și evenimente din activitatea desfășurată de către BNS în această perioadă.

07.10.2022
Directorul general al Biroului Național de Statistică în dialog cu comunitatea Universității Slavone din Moldova
Pe data de 6 octombrie curent, directorul general al Biroului Național de Statistică, Oleg Cara, a avut o întâlnire cu profesorii și studenții Universității Slavone din Moldova.

06.10.2022
Ședința Consiliului sectorial al asistenței externe în domeniul statisticii oficiale
Membrii Consiliului sectorial al asistenței externe în domeniul statisticii oficiale s-au întrunit la data de 4 octombrie curent pentru a prezenta progresul în dezvoltarea sectorului statisticii oficiale și pentru a evalua situația curentă privind necesitățile de asistență externă pentru dezvoltarea Sistemului Statistic Național în următoarea perioadă.

05.10.2022
Cooperarea în domeniul statisticilor sociale discutată cu reprezentanții delegației Băncii Mondiale, aflați în vizită de lucru la Chișinău
La data de 3 octombrie curent conducerea și specialiștii Biroului Național de Statistică au avut o întâlnire cu reprezentanții misiunii Băncii Mondiale din cadrul Programului sărăcie și echitate, din Washington, aflați într-o vizită de lucru în țara noastră în perioada 3-6 octombrie.

03.10.2022
Lista candidaţilor admişi la proba scrisă pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
Biroul Național de Statistică anunţă lista candidaţilor admişi la proba scrisă pentru ocuparea funcţiilor publice vacante.

30.09.2022
A fost publicat pentru prima dată comunicatul Balanţa resurselor alimentare și utilizării lor
Biroul Național de Statistică anunță despre disponibilitatea unui nou comunicat cu date statistice din domeniul agriculturii și anume Balanţa resurselor alimentare și utilizării lor pentru anul 2021.

29.09.2022
Delegația BNS participă la Reuniunea de Nivel Înalt a oficiilor de statistică din Țările Parteneriatului Estic și Asia Centrală
Delegația Biroului Național de Statistică condusă de Directorul general al BNS, Oleg Cara, participă în perioada 28-30 septembrie curent la lucrările Reuniunii de Nivel Înalt pentru Țările din Parteneriatul Estic și Asia Centrală. Evenimentul este organizat de Comisia Economică a Organizației Națiunilor Unite pentru Europa (UNECE), Oficiul de Statistică al Uniunii Europene (Eurostat), Oficiul de Statistică al Asociației Europene a Liberului Schimb (EFTA) și se desfășoară la Tbilisi, Georgia.

28.09.2022
Noi perspective de colaborare în domeniul statisticii comerțului internațional între BNS și Centrul de Comerț Internațional
Directorul general al Biroului Național de Statistică, Oleg Cara, a avut o întrevedere la data de 26 septembrie curent, cu Christophe Durand, reprezentantul Centrului de Comerț Internațional (International Trade Center – ITC), aflat într-o misiune de lucru în Republica Moldova. Subiectul principal al discuțiilor a vizat oportunitățile de colaborare pentru a îmbunătăți producția și diseminarea datelor statistice în domeniul comerțului exterior, produse de BNS, în cadrul proiectului „Eastern Partnership (EaP) Trade Helpdesk”.

28.09.2022
Consolidarea capacităților personalului responsabil de colectarea datelor în cadrul cercetărilor statistice în gospodării
Circa 40 controlori din rețeaua integrată de operatori de interviu și controlori ce activează în cadrul cercetărilor statistice din domeniul social - Ancheta Forței de Muncă și Cercetarea Bugetelor Gospodăriilor Casnice, implementate de către Biroul Național de Statistică, au participat la data de 27 septembrie curent în cadrul unei instruiri online.

21.09.2022
Instruiri în vederea fortificării capacităților sistemului statistic național de racordare la standardele internaționale
Circa 70 de reprezentanți ai autorităților publice centrale, altor instituții și organizații implicate în elaborarea statisticilor oficiale au participat pe data de 20 septembrie curent la atelierul de lucru privind consolidarea capacităților Sistemului Statistic Național de utilizare a standardelor internaționale în domeniul statisticii oficiale. Instruirile au fost organizate de Biroul Național de Statistică cu suportul oferit de Comisia Economică a Organizației Națiunilor Unite pentru Europa (UNECE) și Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA).

19.09.2022
Necrolog Tamara Bargan
Cu profund regret, anunțăm despre trecerea în neființă, la data de 14 septembrie 2022, a colegei noastre, Tamara Bargan.

15.09.2022
Cooperarea Republicii Moldova cu India și țările-membre ale UE în producerea de statistici oficiale în baza datelor administrative
Extinderea utilizării datelor administrative în producerea statisticilor oficiale este pe agenda Biroului Național de Statistică și, în calitatea sa de autoritate centrală în domeniul statisticii și coordonator al sistemului statistic național, BNS este în dialog continuu cu autoritățile deținătoare de date administrative și registre de stat, precum și cu partenerii de dezvoltare în vederea accesării sprijinului necesar.

14.09.2022
Statisticile în domeniul criminalității și justiției din Republica Moldova evaluate în raport cu standardele europene și cele internaționale
Biroul Național de Statistică, cu sprijinul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în Republica Moldova, au finalizat procesul de evaluare sectorială a statisticii oficiale în domeniul criminalității și justiției din perspectiva alinierii acestora la standardele europene și cele internaționale.

09.09.2022
Publicaţia trimestrială „Situaţia social-economică a municipiului Chişinău în ianuarie-iunie 2022" plasată pe pagina web
Ediţia dată conţine informaţii statistice privind situaţia economică, socială şi demografică a municipiului Chişinău. Publicaţia conţine indicatori statistici vizând: situaţia demografică, piața muncii, sănătate, turism, infracţiuni, agricultura, industria, investiţiile în active imobilizate, construcţii, transporturile.

09.09.2022
BNS inițiază consultarea publică privind Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la organizarea și efectuarea recensământului populației și locuințelor în anul 2024
Biroul Național de Statistică, autoritate centrală în domeniul statisticii și coordonator al sistemului statistic național, inițiază consultarea publică asupra proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la organizarea și efectuarea recensământului populației și locuințelor în anul 2024.

09.09.2022
Anunț cu privire la concursul pentru ocuparea funcţiilor vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Biroul Național de Statistică anunță concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante.

07.09.2022
Anunț de angajare
Data limită de depunere a CV-urilor - 15.09.2022
Biroul Național de Statistică anunță concurs pentru suplinirea funcției de operator de teren în mun. Chișinău, mun. Bălți și r. Fălești.

05.09.2022
Lista persoanelor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
Biroul Național de Statistică anunţă lista persoanelor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante.

01.09.2022
A fost plasată publicaţia statistică „Aspecte privind nivelul de trai al populației Republicii Moldova în 2021"
Aspecte privind nivelul de trai al populației Republicii Moldova în 2021” este o publicaţie statistică anuală, ce conţine informaţie privind nivelul de bunăstare al populaţiei şi în special, a veniturilor, cheltuielilor, condiţiilor de trai, posedarea mărfurilor de folosinţă îndelungată, consumului în gospodărie etc.

30.08.2022
Politica de revizuire a datelor statistice, în corespundere cu bunele practici europene, aprobată de BNS
În scopul îmbunătățirii transparenței proceselor de revizuire, asigurării bunei informări și comunicări eficiente cu utilizatorii, Biroul Național de Statistică a elaborat și aprobat prin ordinul nr. 35 din 30 august curent Politica de revizuire a datelor statitistice.

29.08.2022
Biroul Național de Statistică realizează calcule experimentale privind vânzările de mărfuri și servicii în baza datelor din declarațiile TVA
Biroul Național de Statistică (BNS) în perioada ianuarie-iulie 2022 a realizat calculele experimentale privind vânzările de mărfuri și servicii în baza datelor din declarațiile TVA, rezultatele cărora au fost puse în discuție în cadrul unei sesiuni online cu reprezentanții Ministerului Economiei, Ministerului Finanțelor, Băncii Naționale a Moldovei și ai Serviciului Fiscal de Stat, care a fost desfășurată pe data de 23 august curent.

26.08.2022
Schimb de bune practici între statisticienii din India și Republica Moldova în efectuarea recensămintelor, realizat cu sprijinul UNFPA
O delegație a Republicii Moldova, formată din reprezentanți ai Biroului Național de Statistică, Agenției de Guvernare Electronică, Ministerului Finanțelor și Fondului Națiunilor Unite pentru Populație din Moldova s-a aflat într-o vizită de studiu în India, New Delhi, în perioada 1-5 august curent.

26.08.2022
Lista candidaţilor admişi la interviu pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
Data desfăşurării interviului online - 30 august 2022, ora 10:00
Biroul Național de Statistică anunţă lista candidaţilor admişi la interviu pentru ocuparea funcţiilor publice vacante.

24.08.2022
Culegerea statistică „Forţa de muncă în Republica Moldova. Ocupare şi şomaj", ediţia 2022, plasată pe pagina web
Culegerea conţine informaţii statistice privind piaţa forţei de muncă în Republica Moldova în anul 2021, în comparaţie cu un şir de ani precedenţi. Sunt prezentate informaţii referitoare la populaţia economic activă, ocupată şi în şomaj, pe activităţi, grupe de vârstă, sex, medii, nivelul de instruire etc.

23.08.2022
Metodologia privind estimarea numărului populației cu reședință obișnuită în Republica Moldova, aprobată de BNS
Biroul Național de Statistică (BNS), prin Ordinul BNS nr. 34 din 17.08.2022 a aprobat metodologia privind estimarea numărului populației cu reședință obișnuită în Republica Moldova.

16.08.2022
Lista candidaţilor admişi la proba scrisă pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
Data desfăşurării probei scrise - 18 august 2022.
Biroul Național de Statistică anunţă lista candidaţilor admişi la proba scrisă pentru ocuparea funcţiilor publice vacante.

10.08.2022
Lista persoanelor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
Biroul Național de Statistică anunţă lista persoanelor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante.

29.07.2022
Lista candidaţilor admişi la interviu pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
Data desfăşurării interviului online - 02 august 2022, ora 11:00.
Biroul Naţional de Statistică anunţă candidaţii admişi la interviu pentru ocuparea funcţiilor publice vacante.

28.07.2022
Legea privind recensământul populației și locuințelor, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova
Legea privind recensământul populației și locuințelor a fost aprobată, în lectură finală, astăzi, 28 iulie 2022, de Parlamentul Republicii Moldova. Legea a fost elaborată de către Biroul Național de Statistică (BNS) cu suportul Fondului Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) în scopul îndeplinirii prevederilor art. 17 al Legii nr. 93/2017 cu privire la statistica oficială, dar și având în vedere Rezoluția adoptată la a 46-a sesiune a Comisiei de Statistică a Organizației Națiunilor Unite, prin care statele membre sunt chemate să efectueze cel puțin un recensământ în Runda mondială de recensământ 2020, care cuprinde anii 2015-2024.

22.07.2022
O nouă angajată a Biroului Național de Statistică a depus jurământul de credință
Astăzi, 22 iulie 2022, în cadrul Biroului Național de Statistică a fost depus jurământul de credință de către Elena Vasilache, consultantă în Direcția statistica salariilor din cadrul Direcției generale statistica socială și demografie. Acțiunea de depunere a jurământului a avut loc urmare promovării cu succes a perioadei de probă de șase luni.

19.07.2022
A fost plasată pe pagina web publicaţia statistică "Educaţia în Republica Moldova" ediţia 2022
Publicaţia conţine principalii indicatori statistici ce caracterizează sistemul de învăţământ din ţară în perioada 2011-2021. Datele sunt prezentate pe niveluri educaţionale: educaţia timpurie, învățământul primar şi secundar general, învățământul profesional tehnic, învățământul superior, doctorat, statistica regională, date statistice conform Clasificării Internaţionale Standard a Educaţiei.

15.07.2022
Lista candidaţilor admişi la proba scrisă pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
Data desfăşurării probei scrise - 19 iulie 2022, ora 10:00
Biroul Național de Statistică anunţă lista candidaţilor admişi la proba scrisă pentru ocuparea funcţiilor publice vacante.

15.07.2022
Anunț cu privire la prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Termenul limită de depunere a documentelor este până la 05 august 2022.
Biroul Național de Statistică anunţă despre prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante.

12.07.2022
Buletin informativ al BNS pentru trimestrul II 2022
Biroul Național de Statistică prezintă Buletinul informativ pentru trimestrul II 2022, care conține cele mai importante noutăți și evenimente din activitatea desfășurată de către BNS în această perioadă.

11.07.2022
Revizuirea datelor privind numărul populației cu reședință obișnuită pentru anii 2014-2021
Biroul Național de Statistică informează că au fost revizuite seriile de timp pentru anii 2014-2021 cu privire la numărul populației cu reședință obișnuită la nivel național și unele componente ale acesteia.

11.07.2022
Populația cu reședință obișnuită și diferențe metodologice în raport cu datele privind populația furnizate din alte surse
În vederea facilitării înțelegerii utilizatorilor de date cu privire la diferențele dintre datele statistice privind numărul populației cu reședință obișnuită a Republicii Moldova, elaborate și diseminate de către Biroul Național de Statistică, și datele privind populația din surse administrative, și în special din Registrul de Stat al Populației și Registrul de Stat al Alegătorilor, prezentăm unele explicații privind diferențele de ordin metodologic dintre aceste seturi de date.

11.07.2022
Rezultatele estimărilor privind numărul populației cu reședință obișnuită în profil teritorial au fost prezentate în cadrul unui eveniment public
Rezultatele estimărilor privind numărul populației cu reședință obișnuită în profil teritorial au fost prezentate astăzi, 11 iulie 2022, în cadrul unui eveniment public organizat de către Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare în Moldova (SDC), cu participarea reprezentanților autorităților și a altor instituții publice, mediului academic, partenerilor de dezvoltare, sectorului asociativ, mass-media.

08.07.2022
Invitație media
Evenimentul de prezentare publică a rezultatelor estimărilor privind numărul populației cu reședință obișnuită al Republicii Moldova pe raioane, pentru perioada 2014-2021 se va desfășura la data de 11 iulie curent, ora 10.00.

08.07.2022
Noi perspective de colaborare în domeniul statistic abordate între BNS, Institutul Național de Statistică din Italia și Oficiul Central de Statistică din Polonia
La data de 6 iulie curent, conducerea Biroului Național de Statistică a avut întrevederi cu reprezentanții Institutului Național de Statistică din Italia, Societății Geografice Italiene și Oficiului Central de Statistică din Polonia, aflați într-o vizită oficială la Chișinău, cu prilejul participării la evenimentul de încheiere a proiectului „Asistență Tehnică Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova”. În cadrul discuțiilor, părțile au abordat subiecte ce vizează colaborarea statistică între aceste instituții.

 
Pagina
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2024 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran