RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 03.08.2023
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
18.10.2022
Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în luna septembrie 2022
Biroul Național de Statistică relatează că, în luna septembrie 2022, prețurile producătorului în industrie s-au majorat față de august curent cu 0,4%, față de decembrie 2021 – cu 18,9% și în comparație cu septembrie 2021 – cu 30,4%.

17.10.2022
Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna august și în ianuarie-august 2022
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-august 2022 exporturile de mărfuri au însumat 2959,1 milioane dolari SUA, valoare mai mare cu 63,6%, comparativ cu cea înregistrată în perioada corespunzătoare din anul 2021, iar importurile de mărfuri au însumat 5891,7 milioane dolari SUA, nivel superior celui realizat în perioada similară din anul 2021, cu 33,8%.

10.10.2022
Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna septembrie 2022
Biroul Naţional de Statistică informează că, preţurile medii de consum în luna septembrie 2022 faţă de luna august 2022 au crescut cu 1,43%. Creșterea preţurilor medii de consum a fost determinată de majorarea preţurilor la produsele alimentare cu 1,74%, la mărfurile nealimentare cu 0,86% și la serviciile prestate populației cu 1,84%.

30.09.2022
Balanțele resurselor alimentare și utilizării lor pentru anul 2021
Biroul Național de Statistică prezintă datele statistice cu privire la Balanțele resurselor alimentare și utilizării lor pentru anul 2021. Balanțele resurselor alimentare și utilizării lor reprezintă o sinteză de indicatori, care caracterizează intrările și utilizările principalelor produse agricole.

29.09.2022
Vârstnicii în Republica Moldova în anul 2021
Cu ocazia Zilei internaționale a persoanelor vârstnice, care este marcată anual la 1 octombrie, Biroul Naţional de Statistică prezintă informaţia privind situaţia vârstnicilor, conform datelor disponibile pentru anul 2021 și 2022.

20.09.2022
Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în luna august 2022
Biroul Național de Statistică relatează că, în luna august 2022, prețurile producătorului în industrie s-au majorat față de iulie curent cu 0,6%, față de august 2021 – cu 30,2% și față de decembrie 2021 – cu 18,5%.

20.09.2022
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-iulie 2022
Biroul Național de Statistică informează că în luna iulie 2022 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul în prețuri comparabile s-a micșorat cu 0,8% faţă de luna precedentă şi cu 6,3% comparativ cu luna iulie 2021.

19.09.2022
Activitatea industriei în ianuarie-iulie 2022
Biroul Național de Statistică informează că, în luna iulie 2022, producția industrială s-a micșorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 14,4%. Reducerea producției în iulie 2022 față de luna iulie 2021 a fost determinată de decreșteri în industria extractivă, în industria prelucrătoare și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, generând descreșterea producției pe total industrie cu respectiv 0,2%, 14,1% și 0,1%.

15.09.2022
Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna iulie și în ianuarie-iulie 2022
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-iulie 2022 exporturile de mărfuri au însumat 2629,7 milioane dolari SUA, valoare mai mare cu 67,3%, comparativ cu cea înregistrată în perioada corespunzătoare din anul 2021, iar importurile de mărfuri au însumat 5111,8 milioane dolari SUA, nivel superior celui realizat în perioada similară din anul 2021, cu 33,5%.

15.09.2022
Produsul Intern Brut în trimestrul II și semestrul I 2022
Biroul Național de Statistică informează că Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul II 2022 a însumat 64,3 miliarde lei, prețuri curente de piață. Comparativ cu trimestrul II 2021, PIB s-a micșorat, în termeni reali, cu 0,9% pe seria brută și cu 0,6% pe seria ajustată sezonier.

09.09.2022
Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna august 2022
Biroul Naţional de Statistică informează că, preţurile medii de consum în luna august 2022 faţă de luna iulie 2022 au crescut cu 0,89%. Creșterea preţurilor medii de consum a fost determinată de majorarea preţurilor la produsele alimentare cu 0,92%, la mărfurile nealimentare cu 0,27% și la serviciile prestate populației cu 1,75%.

07.09.2022
Tinerii NEET în Republica Moldova în trimestrul II 2022
Biroul Național de Statistică informează că conform rezultatelor Anchetei forței de muncă, în trimestrul II 2022, numărul tinerilor care formează grupul NEET în vârstă de 15-24 ani a constituit 44,1 mii, de 15-29 ani – 113,6 mii și a tinerilor în vârstă de 15-34 ani - 190,8 mii persoane.

06.09.2022
Populația în afara forței de muncă în Republica Moldova în trimestrul II 2022
Biroul Național de Statistică informează că conform rezultatelor Anchetei forței de muncă în trimestrul II 2022 populația în afara forței de muncă de 15 ani și peste a constituit 1229,7 mii persoane, fiind în descreștere cu 1,3% față de trimestrul II 2021.

05.09.2022
Subutilizarea forței de muncă în Republica Moldova în trimestrul II 2022
Biroul Național de Statistică informează că, conform rezultatelor Anchetei forței de muncă, în trimestrul II 2022, forța de muncă subutilizată în vârstă de 15 ani și peste a constituit 52,8 mii persoane, fiind în descreștere cu 20,1% față de trimestrul II 2021 și cu 55,5% față de trimestrul II 2020.

02.09.2022
Forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea și șomajul în trimestrul II 2022
Biroul Național de Statistică informează că, conform rezultatelor Anchetei forței de muncă, în trimestrul II 2022 forța de muncă a Republicii Moldova, care include populația ocupată și șomerii, a constituit 900,4 mii persoane, fiind în creștere cu 3,0% față de trimestrul II 2021.

29.08.2022
Investiţii în active imobilizate în ianuarie-iunie 2022
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-iunie 2022 au fost realizate investiţii în active imobilizate în valoare de 11,8 miliarde lei sau cu 7,7% mai puţin faţă de ianuarie-iunie 2021.

29.08.2022
Câștigul salarial mediu lunar brut și indicele numărului mediu al salariaților în trimestrul II 2022
Biroul Național de Statistică informează că în trimestrul II 2022 câștigul salarial mediu lunar nominal brut, la unitățile din sectorul real cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare, a constituit 10376,2 lei și s-a mărit față de trimestrul II 2021 în valoare nominală cu 14,7%, iar în termeni reali, ajustat la indicele prețurilor de consum, s-a micșorat cu 11,3%.

26.08.2022
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare în ianuarie-iunie 2022
Biroul National de Statistică informează că în ianuarie-iunie 2022 structurile de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare au fost frecventate de 133,7 mii turiști sau de 2,4 ori mai mult față de perioada ianuarie-iunie a anului precedent. Din numărul total de turiști, 73,1 mii au constituit turiștii nerezidenți și 60,6 mii - turiștii rezidenți.

25.08.2022
Transportul de pasageri şi mărfuri în ianuarie-iunie 2022
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-iunie 2022 cu transportul public au fost transportați 109,7 milioane pasageri, în creștere cu 17,6% față de perioada corespunzătoare din anul precedent. Această evoluție a fost determinătă, preponderent, de majorarea numărului de pasageri transportați pe cale aeriană, cu troleibuze și cu transportul rutier.

25.08.2022
Activitatea asigurătorilor în ianuarie-iunie 2022
Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-iunie 2022 primele brute subscrise au constituit 1182,1 mil. lei, fiind în creştere cu 34,6% faţă de primele brute subscrise în ianuarie-iunie 2021.

24.08.2022
Câștigurile salariale, costul forței de muncă și numărul salariaților în anul 2021
Biroul Național de Statistică informează că în anul 2021 câștigul salarial mediu lunar nominal brut al unui salariat a fost de 8979,8 lei, în creștere cu 13,1%, sau cu 1036,8 lei, față de anul 2020.

19.08.2022
Activitatea industriei în ianuarie-iunie 2022
Biroul Național de Statistică informează că în luna iunie 2022 producția industrială s-a micșorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 6,6%. Reducerea producției în iunie 2022 față de luna iunie 2021 a fost determinată de decreșteri în industria extractivă (-2,8%), în industria prelucrătoare (-6,7%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-7,2%), generând descreșterea producției pe total industrie cu 0,1%, 6,0% și, respectiv, 0,5%.

19.08.2022
Lucrări de construcții executate în ianuarie-iunie 2022
Biroul Național de Statistică informează că în trimestrul II 2022 volumul lucrărilor de construcții s-a diminuat față de aceeași perioadă a anului 2021 cu 15,9%, ca urmare a descreșterii, pe elemente de structură, a volumelor lucrărilor de construcții noi cu 29,3%, reparații capitale cu 32,2%, volumul altor lucrări de construcții cu 19,2%.

18.08.2022
Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în luna iulie 2022
Biroul Național de Statistică relatează că în luna iulie 2022 prețurile producătorului în industrie s-au majorat față de iunie curent cu 0,6%, față de iulie 2021 – cu 29,3% și față de decembrie 2021 – cu 17,7%.

18.08.2022
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-iunie 2022
Biroul Național de Statistică informează că, în luna iunie 2022 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul în prețuri comparabile s-a majorat cu 3,5% faţă de luna precedentă şi a scăzut cu 4,1% comparativ cu luna iunie 2021.

18.08.2022
Activitatea turistică a agențiilor de turism şi turoperatorilor în ianuarie-iunie 2022
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-iunie 2022, agențiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 142,0 mii de turiști și excursioniști sau cu 47,8% mai mult față de ianuarie-iunie 2021.

17.08.2022
Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna iunie și în ianuarie-iunie 2022
Biroul Naţional de Statistică informează că exporturile de mărfuri realizate în luna iunie 2022 au avut o valoare de 415,4 milioane dolari SUA, cu 0,2% mai puțin în raport cu luna mai 2022 și de 1,8 ori mai mult, comparativ cu luna iunie 2021. Importurile de mărfuri realizate în luna iunie 2022 au constituit 764,8 milioane dolari SUA, cu 1,0% mai puțin, față de luna mai 2022 și cu 29,7% mai mult, comparativ cu luna iunie 2021.

11.08.2022
Tinerii în Republica Moldova în anul 2021
Numărul populaţiei cu reședință obișnuită la 1 ianuarie 2022 a constituit 2603,8 mii persoane, din care 670,9 mii sau 25,8% au fost tineri cu vârsta 14-34 ani. Repartizarea tinerilor pe sexe se prezintă astfel: 49,3% – femei şi 50,7% – bărbaţi.

10.08.2022
Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna iulie 2022
Biroul Naţional de Statistică informează că preţurile medii de consum în luna iulie 2022 faţă de luna iunie 2022 au crescut cu 1,39%. Creșterea preţurilor medii de consum a fost determinată de majorarea preţurilor la produsele alimentare cu 0,18%, la mărfurile nealimentare cu 1,19% și la serviciile prestate populației cu 3,39%.

04.08.2022
Evoluția preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-iunie 2022
Biroul Naţional de Statistică informează că indicele preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-iunie 2022 faţă de perioada respectivă a anului 2021 a marcat 109,5%.

29.07.2022
Activitatea întreprinderilor mici și mijlocii în Republica Moldova în anul 2021
Biroul Național de Statistică informează că în anul 2021 numărul întreprinderilor mici şi mijlocii a constituit 59,4 mii întreprinderi și reprezintă circa 98,4% din numărul total de întreprinderi raportoare.

28.07.2022
Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-iunie 2022
Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-iunie 2022 s-au eliberat 1609 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, în scădere cu 12,7% față de ianuarie-iunie 2021.

27.07.2022
Activitatea agricolă în ianuarie-iunie 2022
Biroul Naţional de Statistică informează că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile în ianuarie-iunie 2022, conform estimărilor preliminare, a marcat 94,3%, în preţuri comparabile, faţă de perioada respectivă a anului 2021. Micșorarea producţiei globale agricole a fost determinată de scăderea producţiei vegetale cu 7,6% și a producției animaliere - cu 5,3%.

27.07.2022
Activitatea industriei în anul 2021
Biroul Național de Statistică informează că, în anul 2021 conform datelor precizate valoarea producției industriale fabricate (în prețuri curente) a constituit 70,6 mild. lei. Indicele volumului producţiei industriale în raport cu anul 2020 a constituit 112,1%.

20.07.2022
Activitatea industriei în ianuarie-mai 2022
Biroul Național de Statistică informează că în luna mai 2022 producția industrială (serie brută) s-a majorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 13,2%. Majorarea producției în mai 2022 față de luna mai 2021 a fost determinată de creșteri în industria extractivă (+3,9%), în industria prelucrătoare (+14,2%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+5,9%), generând creșterea producției pe total industrie cu 0,1%, 12,7% și respectiv 0,4%.

20.07.2022
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-mai 2022
Biroul Național de Statistică informează că în luna mai 2022 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul în prețuri comparabile s-a majorat cu 4,8% faţă de luna precedentă şi a crescut cu 1,9% comparativ cu luna mai 2021.

19.07.2022
Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în luna iunie 2022
Biroul Național de Statistică relatează că în luna iunie 2022 prețurile producătorului în industrie s-au majorat față de mai curent cu 2,1%, față de iunie 2021 – cu 28,6% și față de decembrie 2021 – cu 17,0%.

15.07.2022
Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna mai și în ianuarie-mai 2022
Biroul Naţional de Statistică informează că, exporturile de mărfuri realizate în luna mai 2022 au avut o valoare de 416,1 milioane dolari SUA, cu 5,0% mai mult, în raport cu luna aprilie 2022 și de 2,1 ori mai mult, comparativ cu luna mai 2021 iar importurile de mărfuri au însumat 3581,0 milioane dolari SUA, nivel superior celui realizat în perioada similară din anul 2021, cu 33,8%.

11.07.2022
Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna iunie 2022
Biroul Naţional de Statistică informează că, preţurile medii de consum în luna iunie 2022 faţă de luna mai 2022 au crescut cu 2,21%. Creșterea preţurilor medii de consum a fost determinată de majorarea preţurilor la produsele alimentare cu 0,57%, la mărfurile nealimentare cu 2,35% și la serviciile prestate populației cu 4,31%.

11.07.2022
Populația cu reședință obișnuită în profil teritorial la începutul anilor 2014-2022
Biroul Național de Statistică prezintă datele statistice cu privire la numărul populației cu reședință obișnuită în profil teritorial, după caracteristici precum vârsta, sexul sau mediul de reședință, pentru perioada 2014-2021. De la începutul anului 2014, populația cu reședința obișnuită a Republicii Moldova se află în continuă descreștere, atingând 2603,8 mii locuitori la începutul anului 2022, din care 1102,5 mii persoane constituie populația urbană şi 1501,3 mii persoane – cea rurală.

 
Pagina
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2024 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran